Nguyen Duc Chinh
Chief Officer Executive  | MegaCEO
Hà nội  | Việt Nam


Kết nối
Introduction Mission in Connecting Great Masters to Great Values!
  Master in  
Sáng Chế/ Phát minh
Điều hành/ Quản trị
Nguồn Nhân lực
CNTT - Phần mềm
  Interesting in  
Sáng Chế/ Phát minh
Đào tạo/ Du học
Điều hành/ Quản trị
Nguồn Nhân lực
Tuyển dụng
  Total Years Experience   16
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   Đại học Quốc gia Hà Nội
  Connections   1059  
  Public URL   http://megaceo.com/nguyenchinh  
  Master Voted   16 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
  HRchannels's Senior Executive Members
Chủ nhóm: HRchannels.com  
Member: 6
Discussion: 3
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
22/10/2014 1:34:16 CH
  A Group for Career Guide for Student
Chủ nhóm: Nguyen Minh Hanh  
Member: 2
Discussion: 3
Lĩnh vực: Tư Vấn
07/05/2015 2:38:04 CH
  Giải pháp Tuyển dụng & Xây dựng đội ngũ nhân lực chủ chốt - DNAteam Builder
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 5
Discussion: 4
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
18/05/2015 12:25:52 CH
  PACE JOBS SUPPORTING
Chủ nhóm: MegaCEO TienCuNhanTai  
Member: 4
Discussion: 1
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
04/11/2015 4:11:23 CH
  Việc Cấp Level 1 (300 - 500$)
Chủ nhóm: Chinh Phục 5000$++  
Member: 5
Discussion: 12
Lĩnh vực: Tuyển dụng
28/06/2016 11:45:34 SA
  Refber's StartUp
Chủ nhóm: Khởi Nghiệp Sáng Tạo MegaStart-Up  
Member: 1
Discussion: 2
Lĩnh vực: Tư Vấn
19/07/2016 3:26:21 CH
  Khởi Nghiệp Sáng Tạo Với Sinh Viên
Chủ nhóm: Khởi Nghiệp Sáng Tạo MegaStart-Up  
Member: 3
Discussion: 2
Lĩnh vực: Tư Vấn
19/07/2016 3:35:29 CH
  Nhóm Tuyến Dụng
Chủ nhóm: HRchannels.com  
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Tuyển dụng
24/10/2016 10:45:13 SA
  Tuyển dụng nội bộ
Chủ nhóm: HRchannels.com  
Member: 3
Discussion: 4
Lĩnh vực: Tuyển dụng
24/10/2016 10:47:21 SA
  Hỗ trợ các Trường Đại học
Chủ nhóm: MegaCEO SVCare  
Member: 2
Discussion: 2
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học
14/11/2016 4:15:30 CH
  Greeting
Chủ nhóm: HRCHANNELS  
Member: 3
Discussion: 1
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học
06/01/2017 9:28:15 SA
  My Group 2000$+
Chủ nhóm: HRchannels.com  
Member: 10
Discussion: 0
Lĩnh vực: Nội thất
19/01/2017 9:23:18 SA
  Học Bổng Du Học
Chủ nhóm: MegaCEO SVCare  
Member: 6
Discussion: 1
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học
14/02/2017 1:32:25 CH
  Việc làm cho Sinh viên
Chủ nhóm: MegaCEO SVCare  
Member: 8
Discussion: 1
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học
14/02/2017 1:34:56 CH
  Xem các mẫu CV word nổi bật
Chủ nhóm: MegaCEO consulting  
Member: 9
Discussion: 2
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học
30/03/2017 1:22:19 CH
  Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 2
Discussion: 1
Lĩnh vực: Tuyển dụng
27/06/2018 12:13:53 CH
  Tài liệu HR Leadership management presentation
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 3
Discussion: 1
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
27/06/2018 1:10:27 CH
  Tài liệu về Lý thuyết Lãnh đạo dành cho Nhà quản lý cấp cao
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 3
Discussion: 1
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
27/06/2018 1:13:09 CH
  Tài liệu thuyết trình: Bí mật Tuyển & Dụng nhân tài cho các Doanh nghiệp Việt Nam
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 2
Discussion: 1
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
27/06/2018 1:20:18 CH
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
CEO tại MegaCEO
Từ 2014 - now
  •  Manage all activies of the company including sales, marketing, software technology, executive search and selects and accounting department.
  •  Set up core DNA team of MegaCEO project

Managing Director tại HRchannels Group
Từ 2008 - 2014
  •  Manage all activies of the company including sales, marketing, software technology, executive search and selects and accounting department.
  •  Build up a mission and vision for HRchannels Group

Sales Director tại ONQ Vietnam
Từ 2005 - 2008
  •  Manage sales & distribution channel for prepaird Visa card product in Vietnam
  •  Build up the sales & distribution strategy

Factory Director Asst tại 4P Company Ltd
Từ 2003 - 2005
  •  Asst Plant Director to manage all factory including production, HR, QC, Engineering Dept
  •  Report factory activities to the chairmain and Managing Director
  •  Support BOD to manage factory

Bài Viết Đã Đăng
 
 Master's Groups
 
  File Checklist đánh giá rủi ro của một dự án
Member: 2
Discussion: 1
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
04/07/2018 1:33:57 CH
  File Biểu Mẫu Giám sát báo cáo Tiến độ dự án hàng tháng
Member: 0
Discussion: 1
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
04/07/2018 1:29:08 CH
  Form mẫu ghi chép nội dung cuộc họp ( Meeting minutes)
Member: 0
Discussion: 1
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng
04/07/2018 1:24:34 CH
  Tài liệu Biểu Mẫu Tính toán Kế hoạch Dự toán cho Dự Án
Member: 0
Discussion: 2
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính
04/07/2018 1:05:38 CH
  Careerpath for exectutive
Member: 7
Discussion: 2
Lĩnh vực: Thiết kế/ Nghệ thuật
28/02/2017 12:42:01 CH
  Suprorting Recruiter
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Bán hàng
17/01/2017 2:47:56 CH
  Careerpath
Member: 0
Discussion: 1
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng
09/07/2016 10:54:48 SA
  CAREER MAP
Member: 0
Discussion: 0
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
07/01/2016 11:31:06 SA
  Headhunter Group
Member: 1
Discussion: 2
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
15/02/2015 2:11:45 CH
  Using megaceo.com
Member: 1
Discussion: 4
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng
22/10/2014 3:22:15 CH