CÔNG TY CP ECOWORLD
CNTT-Phần mềm
1 kết nối
 Kết nối
Home   |   Careers   |   Sản phẩm

ECOWORLD VISION IN THE TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0   Using Blockchain technology is the current trend in automation and data exchange in the 4.0 era. This revolution has never happened in the history of mankind with a fast pace that creates entirely new possibilities and has a great impact on political, social and
Thông tin cập nhật
Thông Tin Công Ty
CÔNG TY CP ECOWORLD
Lĩnh vực CNTT-Phần mềm
Địa chỉ 137 Hoàng Văn Thụ, P8, Phú Nhuận
Quốc gia : Việt Nam
Số Điện thoại : (028) 39976488
Fax:
Website: http://ecoworld.co
ĐẶT CHỖ VIỆC LÀM
Họ tên*
Email*
Điện thoại*
Vị trí mong muốn*
Địa điểm làm việc *
Thu nhập mong muốn *(USD)
button Upload File CV (*.pdf,doc)

Nhóm của Thành viên
   
Nhóm đã tham gia