Công ty TNHh Điện Giao Thông
Kỹ thuật ứng dụng
1 kết nối
 Kết nối
Home   |   Careers   |   Sản phẩm

Thông tin cập nhật
Thông Tin Công Ty
Công ty TNHh Điện Giao Thông
Lĩnh vực Kỹ thuật ứng dụng
Địa chỉ Phòng 102 nhà N1 Trường Đại học GTVT
Quốc gia : Việt Nam
Số Điện thoại : 0977931558
Fax:
Website: https://dgt-electric.com.vn/
ĐẶT CHỖ VIỆC LÀM
Họ tên*
Email*
Điện thoại*
Vị trí mong muốn*
Địa điểm làm việc *
Thu nhập mong muốn *(USD)
button Upload File CV (*.pdf,doc)

Nhóm của Thành viên
   
Nhóm đã tham gia