Nelson Media
Dịch vụ khách hàng
1 kết nối
 Kết nối
Home   |   Careers   |   Sản phẩm

____
Thông tin cập nhật
Thông Tin Công Ty
Nelson Media
Lĩnh vực Dịch vụ khách hàng
Địa chỉ 344 Đường 2 Tháng 9 Tầng 5 Tòa nhà VNPT
Quốc gia : Việt Nam
Số Điện thoại : 0911299965
Fax:
Website: http://nelson.vn/
ĐẶT CHỖ VIỆC LÀM
Họ tên*
Email*
Điện thoại*
Vị trí mong muốn*
Địa điểm làm việc *
Thu nhập mong muốn *(USD)
button Upload File CV (*.pdf,doc)

Nhóm của Thành viên
   
Nhóm đã tham gia