ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Kỹ thuật ứng dụng
1 kết nối
 Kết nối
Home   |   Careers   |   Sản phẩm

Công ty Hàn Quốc ITM Hướng dẫn ITM Việt Nam
Thông tin cập nhật
Thông Tin Công Ty
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM
Lĩnh vực Kỹ thuật ứng dụng
Địa chỉ Số 6, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn
Quốc gia : Việt Nam
Số Điện thoại : 2223765901-1234
Fax:
Website:
ĐẶT CHỖ VIỆC LÀM
Họ tên*
Email*
Điện thoại*
Vị trí mong muốn*
Địa điểm làm việc *
Thu nhập mong muốn *(USD)
button Upload File CV (*.pdf,doc)

Nhóm của Thành viên
   
Nhóm đã tham gia