Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
Tư vấn
1 kết nối
 Kết nối
Home   |   Careers   |   Sản phẩm

Công ty HALCOM được
Thông tin cập nhật
Thông Tin Công Ty
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
Lĩnh vực Tư vấn
Địa chỉ Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt
Quốc gia : Việt Nam
Số Điện thoại : 04-3562 4709/10
Fax:
Website: www.halcom.vn
ĐẶT CHỖ VIỆC LÀM
Họ tên*
Email*
Điện thoại*
Vị trí mong muốn*
Địa điểm làm việc *
Thu nhập mong muốn *(USD)
button Upload File CV (*.pdf,doc)

Nhóm của Thành viên
   
Nhóm đã tham gia