Kiếm 1,000$+ / Tháng khi Tiến Cử Nhân Tài?
12/07/2016 11:20:11 SA
Bạn làm về Nhân sự,Tuyển dụng hoặc nhân viên văn phòng?. Cơ hội kiếm 1000$+/ tháng khi đăng ký làm Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài để trở thành đối tác của Liên minh kết nối nguồn lực MegaCEO Talent Connecting Network!. Mạng Săn Nhân Sự Cấp Cao theo Mô hình Tiến Cử Đầu Tiên Trên Thế Giới được HRchannels Group phát triển 2016 tại Việt Nam. 

Lợi ích của bạn?
- Cơ hội kiếm 1000$+/ tháng hoặc nhận các chuyến du lịch Nhật Bản, Châu âu, Mỹ miễn phí khi tiến cử thành công ứng viên cho Doanh nghiệp tại MegaCEO
- Giải thưởng nhỏ nhất bạn nhận được khi tiến cử thành công 1 ứng viên đi làm tại Doanh nghiệp là: (Cấp nhân viên: 4tr; Cấp giám sát: 6tr; Cấp trưởng phòng: 12tr; Cấp Giám đốc 18tr)
- Quản lý công việc dễ dàng, gửi ứng viên và quản lý hoàn toàn tự động thông qua phần mềm Tiến Cử Nhân Tài tại MegaCEO.com
- Xem trước mức Tiền thưởng Tiến Cử Nhân Tài được công khai trước khi bạn quyết định tham gia tiến cử
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, quyền đảm bảo thông tin ứng viên khi bạn tiến cử sớm nhất
- Cơ hội trúng các Chuyến du lịch Nhật Bản/ Châu Âu/ Mỹ khi ứng viên bạn tiến cử đi làm việc tại Doanh nghiệp

Những ai nên tham gia?
- Chuyên viên Nhân sự, Tuyển dụng
- Nhân viên văn phòng
- Trưởng phòng, Giám đốc Nhân sự, Tuyển dụng
- Chuyên gia Headhunter
- Chuyên gia có mạng lưới Networking tốt

Chúng tôi hỗ trợ gì cho bạn?
- Phần mềm Tiến cử ứng viên trực tuyến (Xem cách thức: http://megaceo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=59 )
- Nhân viên hỗ trợ
- Trao thưởng
- Đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến thẩm định hồ sơ ứng viên; thẩm định yêu cầu tuyển dụng


Quy trình tham gia
1) Gửi Email và CV đăng ký tham gia tới info@megaceo.com
2) Hồ sơ được thẩm định chấp nhận hoặc từ chối trong 2 ngày làm việc
3) Ký hợp đồng Cộng tác viên (nếu bạn được chấp nhận)
4) Tiến cử Hồ sơ Ứng viên và Nhận thưởng theo bước dưới đây.

Xem các Giải thưởng cần bạn Tiến Cử ứng viên
http://megaceo.com/tiencunhantai.aspx

Quản lý giám sát thông tin Tiến Cử Nhân Tài của bạn 

http://megaceo.com/employees/ThongKeTienCuEE.aspx

Quy trình Tiến Cử Nhân Tài 
MegaCEO Team
Tel: (84 9) 1236361080 - (84 9) 122 259 5678
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com


................................
MegaCEO