Làm sao để Ứng viên tìm đến kênh tuyển dụng của bạn?
23/02/2016 1:55:48 CH
Chào Bạn, 

Làm sao để Ứng viên tìm đến Kênh tuyển dụng của bạn? 

MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi chia sẻ thương hiệu, cập nhật và kết nối thông tin tuyển dụng với cộng đồng, ứng viên trên hơn 60 lĩnh vực khác nhau. Tham gia MegaCEO để sở hữu trang tuyển dụng riêng giúp ứng viên chủ động tìm đến kênh tuyển dụng của riêng bạn. 

Tại MegaCEO chúng tôi hiểu rằng một Doanh nghiệp thành công không phải do may mắn mà do nỗ lực phát triển đội ngũ nhân tài không ngừng thông qua việc kết nối nguồn lực hiệu quả. Làm chủ nguồn lực, kiến tạo thành công bởi Giải pháp phát triển nguồn lực tốt nhất là sứ mệnh của mạng xã hội Kết nối nguồn lực MegaCEO.com. 

Đăng ký hồ sơlập trang Tuyển dụng miễn phí để kết nối hàng nghìn nhân tài ngay hôm nay!


Regards,
 

MegaCEO | Floor 9, Intracom Building, Tran Thai Tong str | Hanoi
Office: 84 4 37558453 / 84 4 35690087

info@megaceo.com | www.MegaCeo.com

MegaCEO: Tuyển dụng |Tiến Cử Nhân Tài | Đào tạo | Việc cần thuê ngoài | Top Company

.
MegaCEO