Tiến Cử Nhân Tài, Kiếm tiền Online, Nhận iPhone 6!
12/01/2016 2:30:07 CH
 
Tiến Cử Nhân Tài, Kiếm tiền Online, Nhận iPhone 6!
 
 
 

Kính gửi Quý vị,

 Tiến Cử Nhân Tài là chương trình Tuyển dụng nhân tài cho Doanh nghiệp bằng hình thức tổ chức cuộc thi TIẾN CỬ NHÂN TÀI do cộng đồng tiến cử phù hợp với yêu cầu Nhà tuyển dụng đặt ra và nhận giải thưởng tri ân từ Nhà tuyển dụng. Đối tượng tham gia bao gồm chính bạn, các Chuyên gia có năng lực, uy tín và kinh nghiệp trong lĩnh vực Tuyển dụng nhân sự cao cấp cho Doanh nghiệp

Giải thưởng là một chiếc iPhone 6 hoặc tiền mặt hoặc cho những vị trí tuyển dụng có chức vụ là Giám đốc, Tổng giám đốc trở nên tại đây: http://MegaCeo.com/TienCunhantai.aspx . Nếu nhận tiền mặt thì số tiền được nhận khi tiến cử CV ứng viên thành công tương ứng với số tiền thưởng đã công bố tại mỗi vị trí tuyển dụng. 


Lợi ích của Chuyên gia
1) Xác thực. Tiếp cận với 100% các đơn hàng tuyển dụng Từ các Doanh nghiệp và hãng tuyển dụng. Thông tin được xác thực bởi MegaCeo trước khi cho phép hiển thị để Chuyên gia tham gia Tiến Cử Ứng viên. 

2) Được đảm bảo thanh toán phần thưởng Tiến Cử Nhân Tài Bằng tiền mặt hoặc một chiếc iPhone 6 cho những vị trí tuyển dụng chức vụ là Giám đốc, Tổng giám đốc trở nên khi tiến cử Ứng viên thành công trên MegaCeo. Nếu nhận tiền mặt thì số tiền được nhận khi tiến cử CV ứng viên thành công tương ứng với số tiền thưởng đã công bố tại mỗi vị trí tuyển dụng. 

4) Được bảo lưu quyền tiến cử ứng viên cho Doanh nghiệp trong 12 tháng kể từ khi Doanh nghiệp chấp nhận danh sách ứng viên đề cử và xem chi tiết hồ sơ. Hỗ trợ cho các Chuyên gia nguồn kết nối ứng viên chất lượng

Những ai nên tham gia?
1) Chuyên viên Nhân sự, Tuyển dụng
2) Nhân viên văn phòng
3) Trưởng phòng, Giám đốc Nhân sự, Tuyển dụng
4) Chuyên gia Headhunter
5) Thành viên có mạng lưới Networking Facebook, Linkedin,... lớn

Chúng tôi hỗ trợ gì cho bạn?
1) Phần mềm Tiến cử ứng viên trực tuyến (Xem cách thức: http://megaceo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=59 )
2) Nhân viên hỗ trợ 
3) Trao thưởng 
4)  Đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến thẩm định hồ sơ ứng viên; thẩm định yêu cầu tuyển dụng
5) Hỗ trợ nguồn Ứng viên


Quy trình tham gia
1) Gửi Email kèm CV đăng ký tham gia để xét duyệt tới info@megaceo.com
Tạo tài khoản miễn phí cho thành viên trên MegaCEO.com
2) Hồ sơ được thẩm định chấp nhận hoặc từ chối trong 2 ngày làm việc 
3) Ký hợp đồng chuyên gia với bạn (nếu bạn được chấp nhận) 
4) Bạn có thể Tiến cử Hồ sơ Ứng viên Online và Nhận thưởng theo bước dưới đây.

Xem các Giải thưởng cần bạn Tiến Cử ứng viên
http://megaceo.com/tiencunhantai.aspx 

Quản lý giám sát thông tin Tiến Cử Nhân Tài của bạn 

http://megaceo.com/employees/ThongKeTienCuEE.aspx 

Quy trình Tiến Cử Nhân Tài 
 


MegaCEO Team
Tel: (84 9) 1236361080 - (84 9) 122 259 5678
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com

ĐĂNG KÝ

 

Trân trọng,

MegaCEO.com

MegaCEO.com
MegaCEO.com