Bạn đã Tri Ân nhân tài của bạn chưa?
12/06/2015 4:20:44 CH
Bạn đã Tri Ân nhân tài của bạn chưa?Là chủ doanh nghiệp chắc hẳn Quý vị luôn muốn được gửi thư tri ân đội ngũ nhân sự của mình. Đội ngũ nhân lực chủ chốt quyết định sự thành bại của Doanh nghiệp mà quý vị phải mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian mới tìm kiếm được. 

Tại MegaCeo, chúng tôi phát triển giải pháp Công nghệ để giúp Doanh nghiệp tiếp cận và kết nối nguồn lực hiệu quả nhất. Đó là giải pháp TIẾN CỬ NHÂN TÀI nơi Doanh nghiệp có thể thu hút trực tiếp Nhân tài thông qua chương trình Tri Ân dành cho ứng viên. 

Lợi ích của Doanh nghiệp

1) Doanh nghiệp nhận được Nhân sự tốt và luôn muốn làm việc, cống hiến nhiều nhất cho Doanh nghiệp của bạn để được ghi nhận tri ân (PCL). Thay vì mất chi phí "săn" cho các hãng tuyển dụng, bạn tri ân cho chính Nhân viên của mình

2) Được triển khai chương trình "Tri Ân" khi ứng viên tự Tiến Cử mình cho doanh nghiệp của bạn. Quà tri ân là hiện vật có giá trị tương đương với giải thưởng mà Doanh nghiệp thưởng Tiến Cử Nhân Tài do MegaCeo và Doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Quà tri ân đi kèm với Thư xác nhận năng lực từ Nhà tuyển dụng (Performance Confirmation Letter/ PCL).

3) Phần thưởng Tri Ân để có nhân tài chỉ thực hiện sau khi Nhân sự kết thúc 6 tháng làm việc mà Doanh nghiệp đánh giá tốt và vẫn mong muốn hợp tác tiếp.

Quy trình Tiến Cử Nhân Tài

Quy trình cho Doanh nghiệp tại http://MegaCeo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=42

Đăng ký tài khoản cho Nhà Tuyển dụng và bắt đầu chinh phục Thư tri ân từ Nhà tuyển dụng ngay tại đây http://MegaCeo.com/Register.aspx  và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của MegaCeo để triển khai chương trình.


MegaCeo Group

Floor 9, IntracomBuilding, 72 Tran Thai Tong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Tel:  (844) 3795 7772

Fax: (844) 3755 8453

Hotline:01236361080

Email: info@MegaCeo.com

Web: www.MegaCeo.com

.
MegaCeo