Lợi Ích của Ứng viên khi tự TIẾN CỬ NHÂN TÀI
12/06/2015 3:32:00 CH
Bạn đã có thư tri ân (PCL) từ Nhà tuyển dụng chưa?Tiến Cử Nhân Tài là chương trình Tuyển dụng nhân tài cho Doanh nghiệp bằng hình thức tổ chức cuộc thi TIẾN CỬ NHÂN TÀI  do cộng đồng tiến cử phù hợp với yêu cầu Nhà tuyển dụng đặt ra và nhận giải thưởng tri ân từ Nhà tuyển dụng. Đối tượng tham gia có thể là chính bạn, ứng viên tự đề cử cho vị trí tuyển dụng.

Doanh nghiệp thông qua MegaCeo, Công ty Công nghệ cung cấp Giải pháp tiến hành cuộc thi TIẾN CỬ NHÂN TÀI để tất cả các Hãng tuyển dụng, Chuyên gia nhân sự, Chuyên gia cao cấp và chính bạn tham gia Tiến cử nhân tài. Cuộc thi Tiến Cử Nhân Tài được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm tác nghiệp dành cho cả Doanh nghiệp và Chuyên gia tiến hành Tiến Cử Nhân Tài tại http://MegaCeo.com/TienCunhantai.aspx 


Lợi ích của Ứng viên khi tự TIẾN CỬ

1) Được Doanh nghiệp tri ân khi ứng viên tự Tiến Cử làm việc tốt, đóng góp cho doanh nghiệp, làm việc cho Doanh nghiệp 6 tháng mà vẫn làm việc tiếp. Quà tri ân là hiện vật có giá trị tương đương với giải thưởng mà Doanh nghiệp thưởng Tiến Cử Nhân Tài do MegaCeo và Doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Quà tri ân đi kèm với Thư xác nhận năng lực từ Nhà tuyển dụng (Performance Confirmation Letter/ PCL)

2) Phát triển thương hiệu cá nhân khác biệt thông qua Hồ sơ Chuyên nghiệp trên MegaCeo.com. Được MegaCeo cập nhật giải thưởng "Tri Ân" và Thư xác nhận năng lực (PCL) trong hồ sơ từ chính Ban Giám đốc của các Công ty mà ứng viên đã tự tiến cử và đóng góp thành công. Càng có nhiều giải thưởng "Tri Ân", giá trị và năng lực của bạn càng tuyệt vời. PCL là giấy thông hành tuyệt vời nhất ghi nhận giá trị của bạn trước bất cứ Nhà tuyển dụng nào.

3) Được MegaCeo đảm bảo giải thưởng "Tri Ân" mà bạn đã đóng góp!.


Quy trình Tiến Cử Nhân Tài


Ứng viên khi tham gia tiến cử Nhân tài cho Doanh nghiệp tại http://MegaCeo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=43 


Đăng ký tài khoản cho Thành viên và bắt đầu chinh phục Thư tri ân từ Nhà tuyển dụng ngay tại đây http://MegaCeo.com/Register.aspx 


MegaCeo Group

Floor 9, IntracomBuilding, 72 Tran Thai Tong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Tel:  (844) 3795 7772

Fax: (844) 3755 8453

Hotline:01236361080

Email: info@MegaCeo.com

Web: www.MegaCeo.com.
MegaCeo