Quy trình tuyển dụng bằngTiến Cử Nhân Tài. Đơn giản & minh bạch
25/05/2015 5:59:06 CH
1) Bạn muốn sử tuyển dụng nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn?. Hãy đăng ký dịch vụ Tuyển dụng qua Tiến Cử Nhân Tài để được các chuyên gia hoặc các hãng tuyển dụng hỗ trợ bạn.


2) Đăng tin tuyển dụng của bạn
3) Và lựa chọn giải pháp Tuyển dụng qua Tiến Cử  Nhân Tài. Hãy điền giải thưởng mà bạn sẽ trả cho Chuyên gia khi giới thiệu thành công cho bạn. Bạn có thể chọn giá trị thưởng chuẩn hoặc đặc biệt do chính bạn đặt thưởng. Để bắt đầu, MaserStreets và Doanh nghiệp của bạn sẽ ký hợp đồng tuyển dụng và Doanh nghiệp cần đặt cọc giải thưởng cho chuyên gia trước khi chương trình được bắt đầu4) Khi đã được kích hoạt, hệ thống sẽ giúp bạn quản lý chương trình tiến cử nhân tài bao gồm: Danh sách các ứng viên được tiến cử, Danh sách ứng viên bạn lựa chọn, Lịch phỏng vấn, Danh sách các Chuyên gia đã từng tiến cử thành công cho Doanh nghiệp của bạn.
.
Support