Quảng bá Event và Các khóa đào tạo
25/05/2015 5:30:35 CH
1) Với MegaCeo/ Đào tạo, bạn có thể dễ Quảng bá các sự kiện của Doanh nghiệp.


2) Chức năng Đăng Event và Quản lý Event thân thiện, dễ sử dụng. Bạn có thể biết những thành viên nào đã đăng ký tham gia sự kiên của bạn và liên lạc với các thành viên qua Chức năng Chat hoặc Email/ điện thoại

.
Support