Chia sẻ, kết nối cộng đồng & Doanh nghiệp
22/05/2015 5:25:34 CH
Wow, Bắt đầu kết nối và chia sẻ thông tin với thành viên cho mạng xã hội của Doanh nghiệp. Bạn có thể chia sẻ chỉ cho các thành viên trong kết nối của bạn hoặc chia sẻ thông tin public cho tất cả mọi người. Nó thật dễ dàng!
Chức năng Tạo nhóm của riên bạn về một chủ đề mà bạn quan tâm và muốn bạn bè cùng thảo luận về chủ đề này. Hoặc bạn có thê tìm kiếm và tham gia chia sẻ các nhóm của các thành viên khác!.

Đừng quên kết nối với các thành viên và Công ty. Bạn có thể gửi thư mời đến bạn bè thông qua chức năng gửi mail lisy hoặc tìm kiếm các Thành viên/ Công ty mà bạn quan tâm. Khi đã nằm trong kết nối của bạn, bạn có thể nhận/ gửi mọi thông tin đến các  thành viên trong kết nối. Một công cụ tuyệt vời để bạn liên lạc và cập nhật thông tin!.Hãy kiểm tra trạng thái thông báo mỗi khi bạn đăng nhập tài khoản. Hệ thống sẽ thông báo đến bạn những thông tin quan trọng nhất bạn không thể bỏ qua!Thông tin mạng Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để kết nối và chia sẻ với các thành viên trong cộng đồng. Bạn có thể cập nhật thông tin với các thành viên trong mạng kết nối của bạn về thông tin nghề nghiêp, thông tin sản phẩm và các thông tin khác!. Một cách tuyệt vời để xây dựng và phát triển cộng đồng thành viên, đối tác, khách hàng của Doanh nghiệp!.
Support