Quảng bá Event và Đăng ký các khóa đào tạo
22/05/2015 4:25:58 CH
1) Với MegaCeo/ Đào tạo, bạn có thể dễ dàng đăng ký các khóa đào tạo trực tuyến cũng như Quảng bá các sự kiện của riêng mình.2) Chức năng Đăng Event và Quản lý Event thân thiện, dễ sử dụng. Bạn có thể biết đã đăng ký những sự kiện nào, những thành viên nào đã đăng ký tham gia sự kiên của bạn và liên lạc với các thành viên qua Chức năng Chat hoặc Email/ điện thoại

.
Support