Chức năng Quản lý nghề nghiệp, Việc làm
22/05/2015 4:14:58 CH
Chức năng Quản lý nghề nghiệp bao gồm: Việc làm phù hợp với Hồ sơ, Việc đã ứng tuyển, Công việc yêu thích, Nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ của tôi, Bản đồ sự nghiệp và Chức năng Quản lý hồ sơKhi đã có hồ sơ, chỉ cần Tìm & Ứng tuyển Việc làm là hệ thống sẽ gửi thư Ứng tuyển và Hồ sơ của bạn đến Nhà tuyển dụng và thông báo đến hòm thư của bạn. Thật nhanh & dễ dàng!.

.
Support