Quy trìnhTiến Cử Nhân Tài. Đơn giản & minh bạch
20/05/2015 5:09:41 CH
1) Tìm kiếm cơ hội và các phần thưởng từ Doanh nghiệp cho bạn. Khám phá cơ hội nhận thưởng với số tiền thưởng tương ứng mỗi Việc làm khi bạn giới thiệu Nhân sự thành công tại đây: http://MegaCeo.com/tiencunhantai.aspx2) Chọn mục Tiền thưởng hoặc chức năng "Tiến Cử Nhân Tài" để bắt đầu báo cáo và Tiến cử ứng viên cho nhà tuyển dụng. Chúng tôi đảm bảo cam kết bạn sẽ nhận giải thưởng khi ứng viên đi làm.3) Hãy làm báo cáo theo mẫu dưới đây thật đầy đủ và chuyên nghiệp để được Nhà tuyển dụng tin tưởng lựa chọn.4) Giám sát chương trình Tiến Cử Nhân Tài. Nơi quản lý Danh sách các ứng viên bạn tiến cử, Danh sách ứng viên được Nhà tuyển dụng chấp nhận, Danh sách ứng viên sẽ phỏng vấn, Danh sách ứng viên đã trúng tuyển và ngày bắt đầu làm việc. Tất cả đều được liên kết chặt trẽ với Nhà tuyển dụng và đội ngũ Chuyên viên hỗ trợ từ MegaCeo.5) Chức năng Quản lý TIẾN CỬ NHÂN TÀI chi tiết


6) Quy trình chi tiết Danh sách một ứng viên được Tiến Cử đến khi đươc Nhà Tuyển dụng Lựa chọn vào Shortlist, Lên lịch Phỏng vấn và Cập nhật Kết quả Tuyển dụng. Tất cả đều được thực hiện qua hệ thống phần mềm của cả Nhà tuyển dụng và Chuyên gia.7) Mọi thông tin liên quan đến ứng viên bạn Tiến Cử Nhân Tài đều được gửi vào hòm mail của bạn và được thông báo qua Chức năng Notification