Đăng ký Chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài, Nhận giải thưởng lớn
20/05/2015 4:49:01 CH
Quy trình Tiến cử Nhân tài của Chuyên gia tuyển dụng. Quản lý dễ dàng, Minh bạch!

 


Tạo Tài khoản


Tạo thông tin Hồ sơ chuyên nghiệp của bạn trên MegaCeo.com và bắt đầu tham gia tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng. Hồ sơ càng chuyên nghiệp thì Nhà tuyển dụng càng tin tưởng vào năng lực đánh giá và năng lực thẩm định ứng viên của bạn. Tạo tài khoản ngay:
http://MegaCeo.com/Register.aspx 

 

 

Tìm kiếm cuộc thi Tiến cử Nhân tài


Có hàng ngàn cuộc thi Tiến cử Nhân tài được phát hành trên MegaCeo.com đang chờ bạn tiến cử ứng viên, hãy chọn Việc cần tiến cử mà bạn biết có ứng viên thực sự phù hợp tại http://MegaCeo.com/TienCunhantai.aspx

 
Tiến cử Ứng viên


Hãy xem yêu cầu Tuyển dụng và thẩm định ứng viên của bạn thật kỹ. Chọn Tiến cử Nhân tài vị trí mà bạn muốn tiến cử ứng viên và hoàn thiện báo cáo tổng quan kết hợp với kèm hồ sơ chi tiết của ứng viên mà bạn muốn tiến cử để nhà tuyển dụng xem xét lựa chọn. Chúng tôi bảo vệ thông tin hồ sơ chi tiết của của ứng viên và chỉ cho phép nhà tuyển dụng xem Hồ sơ đính kèm và chấp nhận ứng viên vào danh sách phỏng vấn là ứng viên do bạn tiến cử.
 

 
Kiểm soát thông tin


Truy cập và
nhận thông báo ứng viên đã được Nhà tuyển dụng chấp nhận phỏng vấn tại MegaCeo.com. Hỗ trợ nhà tuyển dụng lên lịch phỏng  vấn với ứng viên được tiến cử nếu Nhà tuyển dụng yêu cầu

 

 
Nhận thưởng


Truy cập hệ thống để biết thông tin trúng tuyển từ Nhà tuyển dụng và kiểm tra ngày ứng viên bắt đầu đi làm. Chúng tôi sẽ trả thưởng cho bạn dựa vào quy chế trả thưởng đã được công bố với Chuyên gia tiến cử Nhân tài 

 

 
Nổi bật Hồ sơ


Hãy là một đối tác Tiến cử Nhân tài tin cậy. Tiếp tục tham gia tiến cử nhân tài cho các Doanh nghiệp, bạn thành công nhiều năng lực của bạn càng được các nhà Tuyển dụng tin tưởng.
.
Support