Chia sẻ, kết nối cộng đồng & Doanh nghiệp
20/05/2015 4:18:48 CH
1) MegaCeo là cộng đồng thực, nơi các cá nhân và chuyên gia chia sẻ kết nối với cộng đồng thông tin về lập nghiệp và kết nối nguồn lực. Vì vậy, để chuyên nghiệp bạn cần hoàn thiên thông tin cá nhân cơ bản trước khi tham gia cộng đồng bằng việc hoàn thiện nội dung như sau:2) Wow, Bắt đầu kết nối và chia sẻ thông tin với bạn bè và chuyên gia. Bạn có thể chia sẻ chỉ cho các thành viên trong kết nối của bạn hoặc chia sẻ thông tin public cho tất cả mọi người. Nó thật dễ dàng!
3) Chức năng Tạo nhóm của riên bạn về một chủ đề mà bạn quan tâm và muốn bạn bè cùng thảo luận về chủ đề này. Hoặc bạn có thê tìm kiếm và tham gia chia sẻ các nhóm của các thành viên khác!.4) Đừng quên kết nối với các thành viên và Công ty. Bạn có thể gửi thư mời đến bạn bè thông qua chức năng gửi mail lisy hoặc tìm kiếm các Thành viên/ Công ty mà bạn quan tâm. Khi đã nằm trong kết nối của bạn, bạn có thể nhận/ gửi mọi thông tin đến các  thành viên trong kết nối. Một công cụ tuyệt vời để bạn liên lạc và cập nhật thông tin!.5) Hãy kiểm tra trạng thái thông báo mỗi khi bạn đăng nhập tài khoản. Hệ thống sẽ thông báo đến bạn những thông tin quan trọng nhất bạn không thể bỏ qua!