Đăng ký Tài khoản của Doanh nghiệp
20/05/2015 4:00:38 CH
Doanh nghiệp đăng ký tài khoản hoàn thiện các thông tin bắt buộc trong mẫu như dưới đây và chọn loại tài khoản là một trong các loại sau :
1) - Doanh nghiệp Tuyển dụng Nhân sự
2) - Doanh nghiệp Chuyên tổ chức sự kiện/ Đào tạo
3) - Doanh nghiệp cần Dịch vụ thuê ngoàiSau khi Doanh nghiệp đăng ký tài khoản đăng nhập cần hoàn thiện Thông tin Hồ sơ Doanh nghiệp theo mẫu sau:Sau khi hoàn thiện, hệ thống sẻ gửi vào hòm mail đăng ký thông tin xác thực tài khoản. Sau khi xác thực, bạn có thể sử dụng các Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp.
.
Support