Hỏi đáp
21/10/2012 2:50:48 CH

Dành cho thành viên

Xin hỏi quy trình đăng ký tài khoản đối với thành viên?

 Trả lời:  Để tham gia mạng xã hội lập nghiệp và kết nối nguồn lực MegaCeo, bạn phải đăng ký tài khoản dành cho thành viên trên MegaCeo. Thông tin hồ sơ của bạn gồm 3 phần chính: (1) Thông tin Chung ; (2) Thông tin Hồ sơ  nghề nghiệp;  (3) thông tin về Ảnh đại diện và cập nhật status vạn đang quan tâm

Phần thông tin (1) và (3) là bắt buộc. Phần thông tin (2) chỉ cần thiết khi bạn muốn ứng tuyển việc làm trên MegaCeo.

     Thành viên muốn ứng tuyển việc làm trên MegaCeo thì có phải hoàn thiện hồ sơ lý lịch làm việc không?

Trả lời: Có. Khi bạn muốn Ứng tuyển một Việc làm trên MegaCeo, bạn phải hoàn thiện thông tin Hồ sơ nghề nghiệp trước khi có thể ứng tuyển một việc làm 

Thành viên nào thì được tham gia Tiến Cử Nhân Tài trên MegaCeo?

A: Bất cứ thành viên nào có tài khoản và Hồ sơ trên MegaCeo đều có thể tham gia Tiến Cử Nhân Tài cho Doanh nghiệp.  Bạn có thể là chuyên viên, trưởng phòng tuyển dụng, trưởng phòng hoặc giám đốc nhân sự hoặc chuyên viên đến từ các hãng tuyển dụng. Hoặc bạn chỉ là thành viên nhưng biết rõ ứng viên có thể phù hợp với một vị trí mà Doanh nghiệp đang có nhu cầu Tiến cử Nhân tài gấp trên MegaCeo 

 Quy trình Tham gia Tiến cử Nhân Tài của Chuyên gia tuyển dụng là gì?
A: Bạn có thể xem quy trình Tiến Cử Nhân Tài chi tiết dành cho Chuyên gia tại đây

 
Ứng viên có thể tự đề cử để Nhận phần thưởng Tiến cử Nhân Tài của Doanh nghiệp không?

A: Tùy theo lựa chọn của Doanh nghiệp đối với mỗi việc làm mà Doanh nghiệp chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ lựa chọn nguồn tiến cử nhân tài đến từ (1) – Chuyên gia từ MegaCeo; (2)- Chuyên gia đến từ các hãng tuyển dụng; (3) - Từ ứng viên tiến cử trực tiếp 

Đăng ký thành viên và tham gia Cộng đồng mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực tại MegaCeo có những lợi ích gì?.

A: Có nhiều lợi ích, nhiều tính năng khi bạn có tài khoản thành viên trên MasterStreet bao gồm: Xây dựng cộng đồng kết nối với các chuyên gia, nhà tuyển dụng, bạn bè mà bạn quan tâm. Mỗi cập nhật của bạn sẽ được cộng đồng bạn kết nối biết đến và chia sẻ. Kết nối càng nhiêu, cơ hội càng lớn

 Khi là thành viên, bạn còn có thể:

-    Hỏi chuyên gia, bạn bè giúp đỡ những vấn đề bạn quan tâm trong lĩnh vực lập nghiệp.

-    Tìm kiếm việc làm phù hợp với hồ sơ (tự động)

-   Tham gia Nhận nhiều giải thưởng lớn từ Chương trình TIẾN CỬ NHÂN TÀI khi bạn có thể tiến cử ứng viên thành công

-   Xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua xây dựng phát triển các Group/ Topics mà bạn có kinh nghiệm

-   Đăng các thông tin tìm kiếm việc cần thuê ngoài hoặc thông tin tìm kiếm đối tác

-    Đăng các thông tin tổ chức Events

Tôi có cần phải điền chính xác thông tin cá nhân, nghề nghiệp, ảnh avatar đại diện của mình trên tài khoản tại MegaCeo không?. Như thế nào là một Hồ sơ tốt trên MegaCeo?

A: Có. Hình Ảnh Profile của bạn càng chuyên nghiệp, trung thực thì bạn sẽ càng tạo dựng niềm tin với bạn bè, đối tác. Bạn cần liệt kê đầy đủ, chuyên nghiệp thông tin của bạn như: Ảnh Avatar đại diện, Số năm kinh nghiệm; Lĩnh vực Chuyên môn; Trường Đại Học; Chức Vụ hiện tại; Công ty Hiện tại cũng như giới thiệu năng lực của bạn


Khi chưa cần ứng tuyển việc làm thì tôi có thể chưa cần cập nhật thông tin về Hồ sơ việc làm của tôi được không?.

A: Có thể. Khi chưa quan tâm đến việc làm hoặc chưa muốn nhận cơ hội việc làm từ MegaCeo bạn có thể bỏ qua bước hoàn thiện Hồ Sơ Nghề Nghiệp (bước 2) trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ 

Thành viên có thể đăng các thông tin về Sự kiện, khóa học do mình tổ chức không?. Cách thức như thế nào?

A: Có. Chúng tôi có quy định thành viên có đóng góp cho cộng đồng MegaCeo với số Like > 0 sẽ được đăng thông tin về Sự Kiện, khóa học và các Chương trình thuê ngoài trên MegaCeo. Bạn có thể vào mục Tạo Sự Kiện hoặc Tạo Deal để bắt đầu đăng tin


Thành viên có thể đăng các thông tin về Dịch vụ thuê ngoài mà mình cần tìm thuê người hoặc có khả năng thực hiện cho khách hàng không?. Cách thức thế nào?


A: Bạn có like >0 sẽ được phép đăng thông tin. Bạn đăng nhập tài khoản đã đăng ký và có thể vào mục Tạo sự kiện hoặc Tạo deals để bắt đầu đăng tin

 

Thành viên có thể đăng ký mua dịch vụ đăng Tuyển dụng, dịch vụ đăng sư kiện, đăng dịch vụ thuê ngoài cho Công ty không?. Tôi có cần phải đăng ký bằng tài khoản khác không?

A: Có. Bạn có thể dung tài khoản thành viên mà bạn đã đăng ký để mua các Dich vụ cho công ty của bạn  bao gồm các Dịch vụ: Đăng tuyển dụng; Đăng Tiến Cử Nhân Tài; Đăng Sự Kiện – Đào Tạo; Đăng dịch vụ Thuê ngoài. 

Bạn không cần phải tạo thêm tài khoản Email khác để đăng ký cho các Dịch vụ của Công ty bạn. Để đăng ký, bạn chỉ cần vào mục Quản Lý Tài Khoản và đăng ký các Dịch vụ tương ứng và hoàn thiện thông tin Hồ sơ Công ty là có thể thực hiện các dịch vụ  

Thông tin về việc làm cần tiến cử nhân tài có đảm bảo không?. Ai sẽ chuyển tiền cho Chuyên gia khi tiến cử nhân tài thành công?

A: Có đảm bảo. Chúng tôi yêu cầu các Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia dịch vụ Tiến Cử Nhân Tài đều phải đặt cọc giải thưởng hoặc bảo lãnh giải thưởng trước khi tin Tiến Cử Nhân Tài được hiển thị đến bạn. Chúng tôi có sẵn tiền để trong tài khoản để trao thưởng cho bạn khi bạn tiến cử Ứng viên thành công.

MegaCeo sẽ là đơn vị chuyển tiền cho Chuyên gia khi tiến cử Nhân tài thành công

 Làm sao xác thưc được Hồ sơ là của mình đã tiến cử đến tay doanh nghiệp?

A: Bạn tiến cử hồ sơ và sẽ có 2 mục thông tin là: (1) thông tin cơ bản ứng viên & báo cáo đánh giá của bạn về ứng viên ; (2) Hồ sơ ứng viên đầy đủ được bạn đính kèm.

Doanh nghiệp chỉ chấp nhận ứng viên là do bạn tiến cử mới chọn ứng viên vào danh sách ứng viên tiềm năng cho phỏng vấn. Chúng tôi bảo lưu thông tin này của doanh nghiệp đối với hồ sơ do bạn tiến cử. Khi Doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn và ứng viên do bạn tiến cử trúng tuyển, chúng tôi sẽ chuyển giải thưởng Tiến cử Nhân tài cho bạn. Vị trí này được bảo lưu với Doanh nghiệp này trong vòng 6 tháng kể từ ngày bạn tiến cử 

Khi nào tôi nhận được tiền tiến cử?. Tôi có cần phải làm gì để xác thực trước khi nhận tiền không?

A: Bạn sẽ nhận được giải thưởng tiến cử khi ứng viên mà bạn đã tiến cử cho Doanh nghiệp trên hệ thống Tiến Cử Nhân Tài đã trúng tuyển và đi làm cho Nhà tuyển dụng đó. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đầu tiên ứng viên đi làm bạn sẽ được MegaCeo trao thưởng.

Bạn phải cùng với MegaCeo kết hợp với Nhà Tuyển dụng và ứng viên cùng xác thực Ứng viên do bạn đã tiến cử đã trúng tuyển và đi làm. Nhà tuyển dụng sẽ cập nhật kết quả phỏng vấn ứng viên và thông tin ngày làm việc đầu tiên (thư mời làm việc) qua hệ thống Quản lý Tiến Cử Nhân Tài của Nhà tuyển dụng. Việc xác thực của ứng viên qua thư mời, xác thực ứng viên là do bạn tiến cử qua hệ thống tiến cử Nhân tài là cơ sở cuối cùng để MegaCeo chuyển giải thưởng cho bạn. 

       Làm báo cáo đánh giá về ứng viên khi Tiến cử Nhân tài có quan trọng không?. Kinh nghiệm để chọn ứng viên phù hợp khi thực hiện tiến cử ứng viên là gì?

A:  Có, Rất quan trọng.

Nhà tuyển dụng chỉ cần nhìn vào đánh giá của bạn về ứng viên này và cách bạn đánh giá 3 tiêu chí chính mà Nhà tuyển dụng nên chọn ứng viên này sẽ biết được bạn thực sự có hiểu yêu cầu tuyển dụng hay không. Qua đánh giá đó cũng hiểu bạn thực sự có con mắt tinh tế, chuyên nghiệp của một chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài hay không. Bản đánh giá là nơi đánh giá sự chuyên nghiệp của bạn, là nơi Nhà tuyển dụng tin tưởng để chọn Hồ sơ Ứng viên bạn tiến cử vào vòng phỏng vấn. Vì thế hãy làm bản đánh giá của bạn tốt nhất có thể. 

      Tôi có cần xây dựng quan hệ tốt với ứng viên mà tôi tiến cử cho Nhà tuyển dụng trên MegaCeo không?. Nếu nhà tuyển dụng không gửi Offer letter thì có căn cứ nào để xác thực ứng viên tôi tiến cử đã bắt đầu đi làm ở Doanh nghiệp để  nhận tiền thưởng?.

A: Có. Như bạn đã biết, cơ sở cuối cùng để chứng minh phần thưởng là của bạn đó là ứng viên. Việc ứng viên bạn tiến cử chia sẻ thông tin về ngày đi làm, thư mời cho bạn và MegaCeo cộng với thông tin ghi lại trên hê thống ngày bạn tiến cử ứng viên là cơ sở cuối cùng MegaCeo căn cứ để trao thưởng cho bạn. Vì thế, việc duy trì quan hệ tốt với ứng viên không chỉ giúp bạn xác thực việc bạn đã làm mà còn chứng tỏ với Nhà tuyển dụng sự chuyên nghiệp của bạn. 

Làm sao biết được ứng viên tôi đã tiến cử được khách hàng chấp nhận?. Được Doanh nghiệp bố trí lịch Phỏng vấn ?. Được Doanh nghiệp thông báo kết quả phỏng vấn thành công hay không?.

A: Bạn hoàn toàn yên tâm về thông tin ứng viên bạn đã tiến cử. Bạn tiến cử và ứng viên sẽ là của bạn khi Nhà tuyển dụng Chấp nhận ứng viên vào vòng phỏng vấn. Chỉ khi đó, nhà tuyển dụng mới xem được đầy đủ Hồ sơ của ứng viên mà bạn đã đính kèm. Chỉ khi đó nhà tuyển dụng mới biết thông tin chi tiết của ứng viên bao gồm: kinh nghiệm làm việc, công ty đã làm, điện thoại, email,…. 

Doanh nghiệp khi chọn ứng viên vào vòng phỏng vấn sẽ lên lịch phỏng vấn và bạn sẽ nhìn thấy thông tin này khi đăng nhập vào hệ thống Tiến Cử Nhân Tài. Doanh nghiệp cũng sẽ cập nhật cho bạn biết kết quả sau phỏng vấn, ngày đi làm của ứng viên để bạn nắm được. Bạn cũng nên thường xuyên chăm sóc ứng viên của bạn để nắm được thông tin này vì nó là cơ sở để chúng tôi thay mặt Doanh nghiệp trao thưởng cho bạn 

                  Doanh nghiệp có đánh giá được Chuyên gia nào đã hỗ trợ họ Tuyển dụng hiệu quả không?. Tôi có lưu được danh sách các Công ty và vị trí tôi đã từng tiến cử thành công cho Doanh nghiệp không?. Liệu tôi có thực sự quan trọng với Doanh nghiệp khi đã từng Tiến cử Nhân tài cho Doanh nghiệp không?.

A: Có.

Hệ thống Tiến Cử Nhân Tài của Doanh nghiệp sẽ lưu lại danh sách toàn bộ thông tin Chuyên gia đã từng giúp Công ty tiến cử Nhân Tài thành công. Khi bạn nằm trong danh sách chuyên gia thường xuyên tiến cử thành công cho doanh nghiệp đó nghĩa là uy tín và năng lực của bạn với Doanh nghiệp đó càng cao. 

Khi đó, bạn không bị phụ thuộc vào quan hệ với bất kỳ một Chuyên viên Nhân sự nào của Doanh nghiệp đó, Bạn Giám đốc sẽ luôn biết ai là Chuyên gia họ nên mời hợp tác và tin tưởng. Đó chính là thương hiệu của bạn. 

      Những chuyên gia Tuyển dụng nào được MegaCeo xác thực là Chuyên gia uy tín đối với các Doanh nghiệp?. Những chuyên gia được xác thực Uy tín có những quyền lợi gì khác với các chuyên gia thông thường không?.

A:  Chúng tôi sẽ đánh giá uy tín của các Chuyên gia khi tham gia Chương trình Tiến Cử Nhân Tài để hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình lựa chọ Chuyên gia. Cơ chế đánh giá dựa vào số lần Chuyên gia đã tiến cử thành công cho Doanh nghiệp và chia làm 3 mức Kim Cương; Vàng; Bạc tương ứng với số lần tiến cử thành công đạt các mốc 10:6:3. 

Các chuyên gia được xác thực không những sẽ được Doanh nghiệp tin tưởng hơn mà còn nhận được nhiều Chương trình hỗ trợ, nhiều phần thưởng lớn từ MegaCeo.com.

Hàng năm, chúng tôi có các phần thưởng lớn cho các Thành viên đạt được mức Kim Cương 

       Tôi muốn được tham gia các Chương trình đào tạo, hỗ trợ về các kỹ năng dành cho Chuyên gia Tiến cử Nhân tài từ MegaCeo được không?. Có những điều kiện gì để được giam gia không?.

A: Có. Chúng tôi sẽ định kỳ tổ chức miễn phí các sự kiện cho các thành viên là Chuyên gia quan tâm đến Chương trình tiến cử nhân tài. Chương trình sẽ chia sẻ với các thành viên về các kỹ năng cần thiết khi nhận diện, phỏng vấn và đánh giá ứng viên. Các kỹ năng cần thiết về lập nghiệp và quản lý nguồn lực,… 

Chỉ cần bạn là thành viên và đăng ký tham dự sự kiện tại: members@MegaCeo.com, chúng tôi sẽ dựa vào số lượng đăng ký và nguyện vọng của các thành viên để tổ chức sự kiện phù hợp. Chương trình sự kiện cho các Thành viên là miễn phí. 

      Ứng viên tôi tiến cử có được bảo đảm quyên lợi trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi tôi tiến cử Hồ sơ này cho Doanh nghiệp không? . Nếu có thì thời gian bao lâu?.

A: Có. Hồ sơ bạn tiến cử cho Doanh nghiệp này sẽ được bảo lưu kết quả và quyền lợi với Doanh nghiệp này trong vòng 6 tháng kể từ ngày Doanh nghiệp chấp nhận phỏng vấn ứng viên của bạn. 

Trong vòng 6 tháng, nếu doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên do bạn tiến cử qua hệ thống Tiến Cử Nhân Tài thì Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanht oán phần thưởng cho bạn.

Tôi có cần ký hợp đồng Chuyên gia với MegaCeo khi tham gia Chương trình tiến cử nhân tài không? . Các quyền lợi của tôi có được pháp luật đảm bảo không?

A: Có. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho bạn, trước khi bạn nhận thưởng, MegaCeo sẽ cùng bạn ký hợp đồng chuyên gia. Hợp đồng sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn và được pháp luật đảm bảo theo luật định. 

       Khi dành giải thưởng Tiến Cử Nhân tài từ MegaCeo, tôi có phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân (nếu có) không?. Tôi có thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập này hay có thể ủy quyền cho MegaCeo khấu trừ thuế TNCN tại nguồn không?

A: Có. Chúng tôi làm việc tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy đinh của pháp luật. Bạn là chuyên gia, khi bạn có thu nhập từ chuyên gia thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ thuế Thu Nhập Cá Nhận theo quy định (nếu phát sinh). Bạn có thể tự thực hiện quyết toán thuế hoặc ủy quyền MegaCeo trích nộp thay bạn với cơ quan thuế. 

       Tôi có phải chia giải thưởng Tiến Cử Nhân Tài được công bố trên MegaCeo cho đơn vị quản lý MegaCeo không?

A: Không. Số tiền thưởng hiển thị là của bạn. Chúng tôi đã thu phí quản lý đối với Doanh nghiệp khi bạn tuyển dụng thành công. 

      Tôi có thể kết bạn với các thành viên khác trên hệ thống không?. Khi đã kết bạn thì mỗi chia sẻ cập nhật của tôi trên Cộng đồng thì các thành viên trong kêt nối có biết không?.

A: Có. Khi bạn đã đăng ký thành viên, kết nối với các thành viên hoặc doanh nghiệp khác, bất cứ chia sẻ cập nhật nào của bạn thì các thành viên và Doanh nghiệp đều được cập nhật thông tin. Đó là cơ hội để bạn chia sẻ thông tin trong kết nối mà bạn quan tâm. 

       Tôi có thể kết nối Follow với các Công ty tôi quan tâm không?. Khi đã kết nối với Công ty đó thì mỗi khi Công ty đó cập nhật thông tin sản phẩm, thông tin tuyển dụng, thông tin sự kiên, thông tin dịch vụ thuê ngoài tôi có biết không?.

A: Có. Bạn có thể lựa chọn và quan tâm đến các Doanh nghiệp bạn yêu thích. Khi đó, mỗi chia sẻ từ công ty bạn kết nối sẽ được cập nhật đến tường của bạn như: Thông tin sản phẩm mới, Tuyển dụng, Sự kiện, các Dịch vụ thuê ngoài,….  

       Tôi là Chuyên viên Tuyển dụng của Doanh nghiệp, tôi có thể đăng ký tham gia Chương trình Tiến Cử  Nhân Tài trên MegaCeo không?.

A:  Có. Chương trình Tiến Cử Nhân Tài chấp nhận cả các thành viên đến từ các Công ty tư vấn & tuyển dụng nhân sự tham gia. Bạn là các Chuyên viên trong các hãng tuyển dụng, đây là cơ hội vàng để bạn có được ngay đơn hàng để phục vụ công việc của bạn. Các Doanh nghiệp có thể sẽ chọn lựa bạn như một ưu tiên hàng đầu do kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của bạn. 

       Làm thế nào để biết có một thành viên muốn kết bạn với tôi?. Tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời không?.

A: Bạn sẽ được hệ thống thông báo có ứng viên đã kết nối và đợi bạn chấp nhận vào danh sách kết nối. Bạn có thể xem thông tin về thành viên này và Chấp nhận hay Từ chối thành viên này trong kết nối của bạn

       Có cách nào để tôi có thể mời bạn bè của tôi vào tham gia mạng MegaCeo cùng tôi không?. Tôi có thể liên lạc với các thành viên mà tôi đã kết nối qua những cách thức nào?

A: Có. Bạn có thể gửi thư mời đến Email của những người bạn biết qua chức năng gửi Email mời thành viên tham gia hệ thống kết nối của bạn. Khi các thành viên đã nằm trong kết nối của bạn, bạn có thể liên lạc với các thành viên này qua Email hoặc chat trực tiếp với các thành viên khác. 

      Tôi có thể tiến cử Nhân tài với các việc làm ở nước ngoài mà tôi có ứng viên phù hợp không?. Cách thức có gì khác với các việc tiến cử trong nước không?. Làm sao tôi có thể nhận được tiền thưởng khi nhà tuyển dụng đó ở nước ngoài?

A: Có. Hệ thống Tiến Cử Nhân Tài không phân biệt bạn là ai, bạn ở đâu đến, không phân biệt Doanh nghiệp đang tuyển ở đâu. Miễn là bạn có ứng viên thực sự tốt và bạn biết ứng viên này thực sự phù hợp với Doanh nghiệp tuyển dụng đó. Hãy tiến cử và nói cho Doanh nghiệp biết ứng viên đó là sự lựa chọn phù hợp.  

Dù nhà tuyển dụng ở nước ngoài hay Việt Nam, khi tin Tuyển Dụng Nhân Tài của Doanh nghiệp được xác thực thì chúng tôi đảm bảo phần thưởng sẽ đến tay bạn khi bạn tiến cử thành công cho doanh nghiệp đó. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của bạn và Doanh nghiệp khi tham gia Chương trình.   

      Tôi là người nước ngoài và có ứng viên có thể tiến cử thành công tại Việt Nam, vậy tôi có thể tham gia không?. Tôi sẽ nhận thưởng như thế nào?

A: Có.

Bạn có thể tiến cử nhân tài tuyển dụng tại Việt Nam hoặc bất cứ nước nào trên hệ thống của MegaCeo. Doanh nghiệp của chúng tôi đang cần Tiến Cử Giám đốc Nhà máy May mặc người Ấn Độ, bạn là người Singapore và bạn có một người bạn người Ấn Độ có kinh nghiệm làm Giám đốc Nhà máy may rất nhiều kinh nghiệm và đang muốn trải nghiệm công việc tại Việt Nam?. Vậy tại sao không?. Chúng tôi sẽ căn cứ vào quy định và chuyển tiền vào tài khoản Visa/ Master của bạn


Dành cho công ty

Cho biết quy trình đăng ký tài khoản với Công ty?

A: Bạn vào mục Đăng ký, chọn lựa kiểu tài khoản dành cho Công ty để đăng ký các dịch chính như:  Dịch vụ Tuyển dụng; Dịch vụ Tổ chức Sự Kiện – Đào tạo, Dịch vụ Thuê ngoài. Sau đó hoàn thiện thông tin về Hồ sơ Doanh nghiệp của bạn. Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi vào hòm mail đăng ký một Email để bạn xác thực thông tin tài khoản. Khi xác thực xong, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng mạng xã hội MegaCeo

        Khi Có tài khoản Công ty, tôi có thể làm gì trên MegaCeo?

A: Có rất nhiều chức năng tuyệt vời khi bạn đã có tài khoản công ty trên mạng xã hội MegaCeo như:

·     Bạn muốn giới thiệu Công ty, văn hóa, sản phẩm mới để cộng đồng biết đến doanh nghiệp của bạn. Bạn càng kết nối nhiều thành viên, càng nhiều thành viên biết đến công ty của bạn.

·      Bạn muốn tuyển dụng những nhân sự thực tốt, quan tâm đến bạn?. Chỉ cần đăng tin tuyển dụng là các thành viên sẽ biết và có thể ứng tuyển thông tin việc làm của bạn ngay.

·     Bạn muốn thuê chuyên gia để thực hiện các dự án, dịch vụ cần thuê ngoài của bạn ư?. Đơn giản là chỉ cần chia sẻ thông tin, cộng đồng sẽ biết và bạn sẽ có ngay đối tác.

·     Bạn chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới và muốn nhận thông tin phản hồi hoặc đăng ký trước khi sản phẩm ra mắt?. Đây là cơ hội tuyệt vời của bạn. 

Một hồ sơ Công ty chuyên nghiệp gồm những thông tin gì?

A: Hãy hoàn thiện Hồ sơ công ty bạn thật chỉn chu. Những thông tin đánh giá sự chuyên nghiệp của Công ty bạn như Logo thiết kế chuyên nghiệp, bản mô tả công ty đầy đủ ấn tượng thể hiện quy mô, tầm nhìn và trách nhiệm xã hội mà công ty bạn đang theo đuổi. Các thông tin khác như Website, Email, Điện thoại cũng không thể thiếu để thành viên tiện liên hệ với Doanh nghiệp của bạn.  

Khi nào Doanh nghiệp của tôi có thể tham gia và được hiển thị thông tin Tiến Cử Nhân Tài trên mạng xã hội MegaCeo?.

A: Để đảm bảo tin tuyển dụng của Doanh nghiệp là cần THẬT, để đảm bảo bạn có nhiều hồ sơ tốt được tiến cử từ Công đồng chuyên gia, chúng tôi luôn cần Doanh nghiệp xác thực cuộc thi Tiến Cử Nhân Tài trước khi việc làm được hiển thị.  

Chúng tôi sẽ đại diện Quản lý tin tuyển dụng của bạn, làm việc với Chuyên gia để mang đến Doanh nghiệp của bạn nhiều hồ sơ ứng viên chất lượng nhất. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng dịch vụ cho Doanh nghiệp của bạn, sẽ đại diện cho Doanh nghiệp phân chia giải thưởng cho Chuyên gia tiến cử và xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp khi có ứng viên trúng tuyển. Bạn đặt cọc phần thưởng hoặc chuyển bảo lãnh thanh toán là có thể bắt đầu tham gia Chương trình Tiến Cử Nhân Tài.  

Tôi có thể dùng tài khoản Doanh nghiệp trên MegaCeo như một công cụ để xây dựng hình ảnh văn hóa, PR công ty không?. Để PR tốt nhất hình ảnh của Doanh nghiệp trên MegaCeo tôi phải làm gì?.

A: Có. Các Doanh nghiệp cũng có thể cập nhật thông tin, văn hóa, sản phẩm, dịch vụ của mình đối với cộng đồng trên mạng xã hội MegaCeo.com. Để PR tốt nhất hình ảnh của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng một profile chuyên nghiệp, chia sẻ thông tin, tầm nhìn, giá trị xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng.  

Doanh nghiệp của tôi thường xuyên cần tìm đối tác thức hiện các dịch vụ thuê ngoài, tôi có thể tìm đối tác qua MegaCeo bằng cách nào?

A: Mạng xã hội MegaCeo là nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thuê ngoài của Doanh nghiệp hiệu quả nhất. Doanh nghiệp hiện đại luôn cần rất nhiều các dịch vụ thuê ngoài và chỉ tập trung vào dịch vụ cốt lõi của mình. Các dịch vụ thuê ngoài của doanh nghiệp đều có thể tìm nhà cung cấp nhanh, chất lượng nhất thông qua mạng xã hội lập nghiệp và kết nối nguồn lực như: Dịch vụ tuyển dụng; dịch vụ thiết kế sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu phát triển thị trường; dịch vụ kế toán; dịch vụ quản lý lương và bảo hiểm; dịch vụ thuê mặt bằng kinh doanh; dịch vụ trợ lý ảo; dịch vụ thiết kế logo nhãn hiệu; dịch vụ phát triển và quản lý E-marketing;……

 

Bằng việc tiếp cận với cộng đồng nhân lực đa dạng, có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài uy tín thông qua MegaCeo.com. Bạn chỉ cần đăng ký hồ sơ doanh nghiệp là có thể bắt đầu tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ thuê ngoài và bắt đầu công việc của bạn. Sứ mệnh của chúng tôi là kiến tạo và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp  

Tôi sẽ chọn mức giải thưởng Tiến cử Nhân tài như thế nào?. Có quy định mức đặt thưởng tối thiểu không?. Tôi có thể tự đặt giải thưởng cao cho vị trí Tuyển dụng của tôi không?

A: Bạn có thể tự động chọn mức chi phí cho mỗi vị trí Tiến Cử Nhân Tài theo gói chuẩn của MegaCeo quy định. Mỗi khi bạn đăng tuyển dụng một việc làm, hệ thống sẽ giúp bạn lựa chọn các gói tuyển dụng phù hợp nhất.  

Bạn có thể chọn chi phí trao thưởng cho vị trí đó cao hơn thông qua việc đặt giải thưởng cao hơn. Bạn đặt thưởng càng cao, bạn sẽ càng có cơ hội nhận được sự quan tâm tiến cử nhiều ứng viên hơn từ các chuyên gia.  

Làm thế nào để tôi có thể xác nhận đăng ký tuyển dụng qua hình thức tiến cử nhân tài?. Cách thức xác nhận giải thưởng là gì?. Tôi có cần phải ký hợp đồng nguyên tắc cho Dịch vụ tuyển dụng qua hình thức tiến cử Nhân tài với MegaCeo không?

A: Cách thức xác nhận đăng ý tuyển dụng qua hình thức tiến cử nhân tài gồm 2 bước: (1) –Ký hợp đồng dịch vụ Tuyển dụng qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài và (2) - Đặt cọc giải thưởng hoặc gửi bảo lãnh thanh toán giải thưởng cho MegaCeo để bắt đầu kích hoạt Chương trình  

MegaCeo có xuất được hóa đơn cho Doanh nghiệp của tôi không khi mà tôi đã thanh toán chi phí cho Dịch vụ Tiến cử Nhân tài thành công qua hệ thống MegaCeo?

A: Có.

Để đảm bảo cho doanh nghiệp, chúng tôi là đơn vị thay mặt Doanh nghiệp cùng kết hợp với Cộng đồng tìm kiếm ứng viên cho Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp thông qua hợp đồng ký kết. Chúng tôi xuất hóa đơn VAT cho doanh nghiệp khi Doanh nghiệp tuyển dụng thành công ứng viên từ Cộng đồng chuyên gia tham gia tiến cử nhân tài trên MegaCeo.  

     Quy trình Tiến cử Nhân Tài của Doanh nghiệp là gì?

A: Xem quy trình tại đây.   

     Là Doanh nghiệp Chuyên cung cấp dịch vụ Tuyển dụng (headhunter), tôi có thể tham gia chương trình tiến cử Nhân tài trên MegaCeo không?. Có cách nào để Doanh nghiệp biết tôi đến từ Hãng tuyển dụng không?.

A: Có. Các doanh nghiệp và các thành viên đến từ các hãng tuyển dụng (headhunter) đều được tham gia hợp tác Tiến Cử Nhân Tài cho Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp khi nhận thông tin tiến cử đều biết chuyên gia tiến cử đó đến từ đâu như: Là Chuyên gia từ MegaCeo; Là Chuyên gia đến từ hãng tuyển đụng; Là ứng viên tự tiến cử.  

     Khi nào thì Doanh nghiệp của tôi phải thanh toán phí Tiến Cử Nhân Tài cho chuyên gia?.

A: Khi doanh nghiệp tuyển dụng ứng viên thành công từ nguồn ứng viên mà Doanh nghiệp chấp nhận vào danh sách phỏng vấn. Ứng viên được xác nhận bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại doanh nghiệp là lúc MegaCeo tiến hành thanh toán phí tuyển dụng của Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ được phép chuyển đổi số tiền Doanh nghiệp đặt cọc hay bảo lãnh thanh toán sang khoản mục thanh toán dịch vụ và xuất hóa đơn VAT cho Doanh nghiệp. MegaCeo sẽ trích trả thưởng cho Chuyên gia tiến cử Nhân tài trực tiếp cho Doanh nghiệp dựa trên giá trị giải thưởng dành cho Chuyên gia.  

       Khi chưa chọn ứng viên vào Danh sách Chấp nhận phỏng vấn thì tôi có xem được đầy đủ Hồ sơ chi tiết của ứng viên không?. Khi nào tôi có thể xem đầy đủ một hồ sơ ứng viên?

A: Không. Bạn chỉ xem được hồ sơ đính kèm đầy đủ của chuyên gia nếu bạn Chấp nhận ứng viên vào danh sách phỏng vấn. Bạn có thể xem trước thông tin cơ bản của ứng viên, thông tin báo cáo đánh giá từ Chuyên gia về ứng viên đó để xem xét ứng viên được đề cử đó có tiềm năng với bạn không. Nếu xét thấy tiêm năng và không bị trùng với ứng viên bạn đã có thông qua so sánh Họ và Tên và Ngày tháng năm sinh của ứng viên, bạn có thể chọn trạng thái chấp nhận ứng viên vào danh sách. Khi đó, chúng tôi sẽ ghi nhớ đó là ứng viên thuộc quyền tiến cử của Chuyên gia. Trong vòng 6 tháng, bất cứ khi nào bạn chọn ứng viên này làm việc, chúng tôi sẽ thu phí Tiến Cử Nhân Tài và trao thưởng cho Chuyên gia đã tiến cử ứng viên đó cho Doanh nghiệp của bạn.  

       Cách thức ghi nhận ứng viên của mỗi chuyên gia tiến cử là gì?. Tôi có thể lập lịch phỏng vấn để Chuyên gia sắp xếp lịch phỏng vấn cho tôi được không?. Trường hợp không liên hệ được với Chuyên gia đã tiến cử thì MegaCeo có hỗ trợ tôi thực hiện lịch phỏng vấn với ứng viên không?

A: Cách thức ghi nhận ứng viên đến từ mỗi chuyên gia là Doanh nghiệp lựa chọn ứng viên vào danh sách ứng viên tiềm năng để phỏng vấn thông qua hệ thống phần mềm tác vụ Quản lý Tiến Cử Nhân Tài trên MegaCeo.

Doanh nghiệp lựa chọn ứng viên vào danh sách phỏng vấn đồng nghĩa với việc Chuyên gia Tiến Cử ứng viên cũng sẽ được cập nhật thông tin về lịch phỏng vấn đó. Doanh nghiệp có thể yêu cầu Chuyên gia phối hợp để sắp lịch phỏng vấn ứng viên nếu cần.  

Sau khi có kết quả phỏng vấn, Doanh nghiệp cần cập nhật trạng thái kết quả phỏng vấn và ngày đi làm của ứng viên để Chuyên gia tiến cử nắm được thông tin.  

Trường hợp không liên hệ được với chuyên gia tiến cử, Doanh nghiệp có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của MegaCeo để được hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.

       Tôi có phải bảo lưu ứng viên mà Chuyên gia đã tiến cử cho tôi không?. Nếu ứng viên được tiến cử hôm nay nhưng trong vòng 6 tháng sau tôi mới nhận ứng viên này thì có phải thanh toán giải thưởng tiến cử nhân tài cho Chuyên gia không?

A: Có. Thực tế doanh nghiệp có thể kéo dài quá trình tuyển dụng đến vài tháng mới chốt được ứng viên. Vì vậy, để bảo lưu quyền lợi của cả Doanh nghiệp và Chuyên gia, Doanh nghiệp cần bảo lưu kết quả tiến cử của ứng viên đó 6 tháng kể từ ngày được Chuyên gia tiến cử. Trong vòng 6 tháng, bất kể ứng viên làm vị trí được tiến cử trước đó hay vị trí khác của Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán phí Tiến Cử Nhân Tài theo mức phí đẵ đặt cọc với MegaCeo trước đó.  

       Ngoài chi phí đặt cho Dịch vụ tiến cử nhân tài, tôi có cần phải thanh toán khoản phí gì khác không.

A: Không 

      Khi đăng tuyển Tiến cử Nhân Tài, tôi có mất phí không?.

A: Hiện tại MegaCeo chưa thu phí Quảng cáo đăng tuyển trên MegaCeo.com  

       Có hạn chế số hồ sơ được tiến cử Nhân tài qua  mỗi lần đăng tuyển không?. Muốn đăng tuyển lại thì có mất chi phí gì không?. Tại sao lại hạn chế số hồ sơ tối đa được nhận?. Tại sao muốn đăng tuyển lại nhiều lần lại mất phí?.

A: Với mỗi Việc làm Tiến Cử Nhân Tài, Doanh nghiệp được xem xét tối đa 30 hồ sơ tiến cử Nhân Tài.

Doanh nghiệp muốn đăng tuyển lại phải thông qua sự kiểm duyệt của MegaCeo. Nếu số hồ sơ nhận được thông qua Tiến Cử Nhân Tài chưa đạt 30 hồ sơ, chúng tôi sẽ xem xét cho đăng tuyển lại miễn phí.

Để tránh doanh nghiệp ảo, đặt cọc một lần và đăng nhiều lần với mục đích thu thập hồ sơ mà không có nhu cầu tuyển dụng thực sự, chúng tôi tiến hành thu phí nếu doanh nghiệp muốn đăng lại tin Tiến Cử Nhân Tài nhiều lần. Mức phí đăng lại là 50$/ lần đăng và thông báo trạng thái số lần đăng lại để Cộng đồng các chuyên gia được biết trước khi Tiến Cử Nhân Tài 

      Việc đặt cọc hoặc bảo lãnh thanh toán khi tham gia Chương trình tiến cử Nhân tài trên MegaCeo có thực sự cần thiết không?. Tôi có thể chỉ ký hợp đồng nguyên tắc mà không đặt cọc có được không?.

A: Rất cần thiết.

Bảo lãnh sẽ giúp Cộng đồng chuyên gia không phải giải quyết những đơn hàng chưa có thật của Doanh nghiệp ở hiện tại. Đặt cọc bảo lãnh thanh toán là thể hiện trách nhiệm và niềm tin đối với Doanh nghiệp và các Chuyên gia Tiến cử.  

Bạn không thể chỉ ký hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ Tuyển dụng thông qua Tiến Cử Nhân Tài. Bạn cần bảo lãnh cuộc thi Tiến Cử Nhân Tài cho Cộng đồng thông qua đặt cọc hay gửi bảo lãnh thanh toán đến với MegaCeo trước khi được hiển thị thông tin Chương trình Tiến Cử Nhân Tài

       
Cơ sở để MegaCeo chuyển tiền của Doanh nghiệp khi tham gia tiến cử nhân tài cho Chuyên gia đã tiến cử ứng viên cho doanh nghiệp của tôi là gì?.

A: Chúng tôi dựa vào thông tin hệ thống xác thực Doanh nghiệp đã chấp nhận ứng viên từ Chuyên gia tiến cử và sự xác nhận của Ứng viên đã bắt đầu đi làm tại Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp chia sẻ thông tin kết quả phỏng vấn ứng viên và ngày đi làm để Chuyên gia & hệ thống MegaCeo được biết để tiến hành trao thưởng cho Chuyên gia tiến cử.

Những doanh nghiệp bị kiểm tra phi phạm, không chuyên nghiệp trong việc xác thực ứng viên trúng tuyển,… sẽ  được chuyển vào danh sách Backlist những doanh nghiệp cần lưu ý để các Chuyên gia được biết.

       
Là Doanh nghiệp, tại sao tôi nên Đăng ký tuyển dụng qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài?. Nó có lịch ích gì vượt trội khi tuyển dụng qua dịch vụ headhunt không?.

A: Bạn nên chọn lựa hình thức Tuyển dụng qua Chươn g trình Tiến Cử Nhân Tài vì những lý do vượt trội khi so sánh với dịch vụ headhunter thông thường như  sau:

-      Chi phí hợp lý: Với một vị trí Quản lý cấp trung (manager), thông qua Chương trình Tiến Cử Nhân Tài thành công, Doanh nghiệp của bạn chỉ phải bỏ chi phí 15,000,000 VNĐ (750$) thay vì chi phí 2 tháng lương cho vị trí này (2*30,000,000 = 60,000,000 VNĐ). Với ngân quỹ tuyển dụng một vị trí qua hình thức săn nhân tài thông thường, doanh nghiệp của bạn có thể tuyển được 4 vị trí cấp bậc tương đương.

-      Hiệu quả hơn: Doanh nghiệp không phải ký kết với quá nhiều headhunters với các mức phí khác nhau. Bạn đưa ra một mức phí và một chính sách chung cho tất cả.

-      Nhanh hơn: Bạn không phải lo lắng về sự phụ thuộc vào một headhunter nào. Sẽ có nhiều headhunters và cả cộng đồng Chuyên gia về Nhân sự tiến Cử Nhân Tài cho bạn. Bạn sẽ có nhiều hồ sơ ứng viên tiềm năng hơn, bạn sẽ tuyển dụng nhanh hơn. 

        
Hạn chế của Dich vụ tuyển Dụng qua Tiến Cử Nhân Tài so với Tuyển dụng trọn gói qua Headhunt là gì?

A: Có những hạn chế khi so sánh dịch vụ này với dịch vụ headhunter thông thường như:

-     Doanh nghiệp của bạn cần bảo mật thông tin Tuyển dụng, bạn có thể lựa chọn ủy quyền qua MegaCeo để đăng tin Tiến Cử Nhân Tài hoặc phải thông qua cách thức dùng qua Công ty headhunter truyền thống

-     Vị trí bạn tuyển dụng có thể sẽ hay biến động và bạn cần thời gian bảo hành 60 ngày?. Bạn nên chọn dịch vụ săn nhân sự thông thường. 

 

     Ưu điểm của Dịch vụ Tiến cử Nhân Tài so với Dịch vụ Đăng tuyển và Tìm kiếm Hồ sơ truyền thống là gì?

A: Với những vị trí dễ tuyển, những vị trí cấp nhân viên hoặc cấp giám sát, các Doanh nghiệp có thể hay sử dụng gói đăng tuyển và tìm kiếm hồ sơ trên các kênh uy tín để đợi hồ sơ, lọc và tiến hành phỏng vấn. Tuy nhiên khi qua Chương trình Tiến Cử Nhân Tài, doanh nghiệp cũng nhận được những ưu điểm vượt trôi như sau:

-     Với cùng mức chi phí chi trả cho một vị trí nhân viên (2,000,000VNĐ); Giám sát (8,000,000VNĐ), bạn có thể chỉ được phép đăng tuyển 1 lần và tìm kiếm 20 bộ hồ sơ. Bạn không chắc ứng viên ứng tuyển có trúng tuyển không?. Không chắc ứng viên được tìm kiếm có đạt không?.  Nhưng với chương trình Tiến Cử Nhân Tài, bạn sẽ chỉ thực sự mất khoản chi phí này nếu bạn Tuyển thành công ứng viên mà thôi. Bạn sẽ không còn chịu rủi ro khi phải chờ đợi hồ sơ hoặc mong đợi sẽ có hồ sơ được trúng tuyển nữa.

-       Bạn không chỉ nhân hồ sơ ứng viên. Với Tiến Cử Nhân Tài, bạn nhận được đánh giá phỏng vấn vòng một của chuyên gia trước khi bạn phỏng vấn, vì thế chất lượng ứng viên sẽ tốt hơn. Thông tin ứng viên tiềm năng đến với bạn rõ ràng hơn khi bạn nhận được hồ sơ gửi từ ứng viên mà chưa qua vòng nhận xét đánh giá nào. 

       Tại sao các nhà Tuyển dụng Nhân sự cao cấp (headhunter) nên hợp tác với Doanh nghiệp để cung cấp Ứng viên qua dịch vụ Tiến Cử Nhân Tài tại MegaCeo?. Săn nhân sự cho Doanh nghiệp đăng tuyển Nhân sự qua Chương trình Tiến Cử Nhân Tài mang lại lợi ích gì cho các các Công ty headhunter?

A: Công ty Tuyển dụng Nhân sự có rất nhiều lợi ích khi tham gia Tiến Cử Nhân tài qua MegaCeo như:

-      Có thêm nhiều đơn hàng được XÁC THỰC, để các chuyên gia làm cho các hãng tuyển dụng Tiến Cử Ứng viên của mình trong kho ứng viên sẵn có.

-      Hãng Tư vấn tuyển dụng không mất thời gian đi tìm kiếm, đàm phán hợp đồng với các Doanh nghiệp nữa

-      Hãng tư vấn Tuyển dụng hoàn toàn tin tưởng các đơn hàng tuyển dụng qua Tiến Cử Nhân Tài là THẬT và được Chủ doanh nghiệp phê duyệt kỹ càng. Sẽ không còn những đơn hàng chưa được xác thực hoặc chưa thực sự cần thiết ở hiện tại gửi cho headhunter nữa.

-       Uy tín của Chuyên gia từ hãng càng cao, hãng càng có thể nhận được sự tin cậy nhiều hơn từ cộng đồng. 

    
Tôi có thể dùng mạng Tiến Cử Nhân Tài để tuyển dụng Nhân sự mà chỉ chấp nhận các hồ sơ được tiến cử từ các Chuyên gia từ hãng tuyển dụng (headhunter) có được không?

A: Có thể. Doanh nghiệp có thể đăng ký chỉ nhận các hồ sơ đến từ các thành viên đến từ các hãng tuyển dụng mà thôi. 

       Tôi là Doanh nghiệp tại Mỹ, liệu tôi có thể đăng ký và tham gia tuyển dụng qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài tại MegaCeo được không?. Cách thức tham gia như thế nào?.

A: Có

Mạng MegaCeo là mạng toàn cầu. Chúng tôi thực hiện Chương trình tuyển dụng Tiến Cử Nhân Tài với các Doanh nghiệp trên khắp thế giới. Doanh nghiệp tại nước ngoài cũng có thể đăng ký và thực hiện theo quy trình của các Doanh nghiệp trong nước. 

Để tham gia các Doanh nghiệp đăng ký và hoàn thiện hợp đồng nguyên tắc, đồng thời bảo lãnh thanh toán qua hệ thống Visa/ MasterCard  

       Doanh nghiệp đăng tuyển dụng, đăng thông tin về các sự kiện công ty, thông tin về yêu cầu các dịch thuê ngoài (outsourcing), tìm kiếm đối tác có mất phí không?.

A: Chúng tôi miễn phí trong năm 2014. Việc thu phí sẽ được ban hành theo mỗi giai đoạn. 

       Tôi có biết được các Chuyên gia, Công ty tư vấn tuyển dụng nào đã từng tiến cử Nhân tài thành công cho Doanh nghiệp của tôi không?. Làm thế nào để tôi biết được Chuyên gia nào tốt ngay cả khi nhân viên tuyển dụng của Công ty tôi không còn làm việc nữa?

A: Có. Khi Doanh nghiệp đã chọn ứng viên vào danh sách trúng tuyển, doanh nghiệp sẽ biết đươc lịch sử Tuyển dụng thành công và Danh sách các Chuyên gia đã từng Tiến cử Nhân Tài thành công cho Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ còn giữ được liên hệ với các Chuyên gia tuyển dụng ngay cả khi Nhân viên Nhân sự phụ trách tuyển dụng không còn làm việc ở Doanh nghiệp nữa. Từ nay, Doanh nghiệp luôn biết và có Chuyên gia hàng đầu hỗ trơ Doanh nghiệp Tuyển dụng tốt nhất. 

       Khi có ít hồ sơ được tiến cử nhân tài tôi phải làm gì để thông tin Tiến Cử Nhân Tài của tôi hấp dẫn hơn để thu hút sự quan tâm tiến cử ứng viên nhiều hơn từ các Chuyên gia tuyển dụng?.  

 

A: Bạn có thể nâng số tiền thưởng lớn hơn. Khi đó số tiền thưởng đến tay Cộng đồng chuyên gia lớn hơn. Số tiền thưởng lớn hơn cũng sẽ được MegaCeo ưu tiên hiển thị và quảng bá đến các chuyên gia chú ý đến tin Tuyển dụng của Doanh nghiệp hơn

.
MegaCeo