Công cụ Quản lý Tiến Cử Nhân Tài cho Doanh nghiệp
24/09/2018 10:24:55 SA
 

Công cụ Thiết lập và Quản lý chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên

1) Nhà tuyển dụng muốn chạy chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên và trao thưởng dành cho Nhân viên nội bộ giới thiệu ứng viên thành công theo mức thưởng mình đặt ra?
2) Nhà tuyển dụng muốn chạy chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên và trao thưởng dành cho các hãng Headhunter hoặc các Chuyên gia bên ngoài tham gia đề cử ứng viên thành công theo mức thưởng mình đặt ra?
3) Nhà tuyển dụng muốn có một trang Tuyển dụng riêng hoàn toàn miễn phí để: Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng, đăng tuyển dụng, nhận CV ứng tuyển theo vị trí, xem hồ sơ ứng viên miễn phí,.......

Đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí 12 tháng tại đây!. Công cụ Quản lý chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài nội bộ cho Doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm Quy trình tiến cử Nhân tài Dành cho Doanh nghiệp tại đây: http://megaceo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=67 

Xem thêm Quy trình tiến cử Nhân tài Dành cho Nhân viên/ Headhunter tại đây: http://megaceo.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=58

Xem mẫu một trang tuyển dụng riêng với Domain miễn phí tại: www.megaceo.com/hrchannels 

UpTalent Group - Mạng xã hội phát triển và Kết nối nguồn lực Việt Nam
6/15 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
Tel: 024.32262768 
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com 
-----------------------------------------
MegaCEO