Giải pháp nền tảng hỗ trợ tuyển dụng Uptalent Cloud Recruitment solution - Hỗ trợ nguồn ứng viên miễn phí
06/09/2018 4:25:28 CH
 Nguồn Nhân lực là tài sản sống còn của doanh nghiệp. Hãy sử dụng Giải pháp nền tảng hỗ trợ Tuyển dụng Uptalent Cloud Solution để quản lý việc tuyển dụng hiệu quả hơn. Cơ hội nhận gói Voucher hỗ trợ miễn phí 12 tháng trị giá 100$ từ Mạng xã hội Kết nối nguồn lực MegaCEO.com, một sản phẩm của Uptalent Group.


GIẢI PHÁP UPTALENT CLOUD SOLUTION - GIẢI PHÁP 3 TRONG 1 CHO NHÀ TUYỂN DỤNG - HỖ TRỢ NGUỒN ỨNG VIÊN MIỄN PHÍ!


Thiết lập kênh tuyển dụng riêng để phát triển thương hiệu Nhà tuyển dụng

- Tạo site tuyển dụng riêng theo tên miền của Công ty (ví dụ: www.megaceo.com/hrchannels )
- Tạo trang giới thiệu hệ thống nhân sự và văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động teambuilding để thu hút ứng viên
- Đăng quảng bá tin bài để thu hút nhân tài qua trang Cộng đồng Nhân sự Việt Nam
- Tạo kênh và Công cụ đặt chỗ việc làm cho ứng viên quan tâm một công việc tại Doanh nghiệp
- Tạo kênh tương tác, comment, chat để giao tiếp với ứng viên tiềm năng 


Thiết lập và Quản lý chiến dịch Quảng bá tuyển dụng Online

- Đăng tin và Quảng bá 30 tin tuyển dụng miễn phí trên mạng xã hội megaceo.com
- Quảng bá tin tuyển dụng trên các mạng xã hội Linkedin, Twitter, G+, facebook
- Kết nối 1000 ứng viên chất lượng cao miễn phí
- Hỗ trợ nguồn ứng viên miễn phí
- Xem hồ sơ ứng viên miễn phí
- Quản lý tuyển dụng ứng viên
- Tìm kiếm Hồ sơ ứng viên trong Ngân hàng dữ liệu ứng viên theo yêu cầu


Công cụ Thiết lập và Quản lý chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên

- Tạo, chạy chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên và trao thưởng dành cho Nhân viên nội bộ giới thiệu ứng viên
- Tạo, chạy chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên và trao thưởng dành cho các hãng Headhunter tham gia đề cử ứng viên
- Tạo, chạy chiến dịch Tiến Cử Nhân Tài ứng viên và trao thưởng cho chính ứng viên ứng tuyển thành công

Đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí 12 tháng tại đây!

 

Chính sách phí

- Miễn phí sử dụng trong 12 tháng
- Phí nâng cấp sau khi hết 12 tháng sử dụng
            + Gói Basic: 15$/ tháng
            + Gói Enterprise: 30$/ tháng 


Uptalent Group

6/ 15, CIT buiding, 15 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
Tel: 024.32262768 
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com 

------------
MegaCEO