Headhunter tuyển dụng hiệu quả hơn khi hợp tác với chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài?
27/09/2017 12:10:37 CHBạn là Nhà tuyển dụng và thường xuyên khó khăn khi phải tuyển Nhân sự cấp cao?. Cơ hội tiết kiệm 50%+ khi đăng ký tuyển dụng qua Mạng Tiến Cử Nhân Tài. Giải pháp phần mềm săn Nhân sự trọn gói theo hình thức Tiến Cử Nhân Tài của cộng đồng Chuyên gia trên mô hình mạng xa hội, được phát triển đầu tiên trên thế giới từ HRchannels Group tại Việt Nam năm 2016, giúp Cộng đồng Doanh nghiệp tiếp cận giải pháp Tuyển dụng Nhân tài ưu việt hơn phương pháp Headhunter truyền thống.

Lợi ích của hãng headhunter khi hợp tác Chuyên gia?

- Chi phí Tuyển dụng cho chuyên gia do bạn lựa chọn.
- Bạn chỉ mất phí cho chuyên gia khi chuyên gia đó đã được tuyển thành công cho bạn để bạn cung cấp cho Doanh nghiệp 
- Tuyển dụng của bạn sẽ được làm Nhanh hơn do được hợp tác với nhiều Chuyên gia chất lượng được  MegaCEO xét duyệt tham gia Tiến cử ứng viên
- Quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, hồ sơ chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài hoàn toàn tự động thông qua phần mềm Tiến Cử Nhân Tài tại MegaCEO.com 


Quy trình Đăng tuyển dụng của Headhunter qua mạng lưới Tiến Cử Nhân Tài:


 


Bước 1:
 Bạn muốn đăng ký cuộc thi tìm kiếm nhân tài với các chuyên gia khác?. Hãy Tạo tài khoản miễn phí dành cho nhà tuyển dụng headhunter tại : http://megaceo.com/RegisterOrg.aspx
Bước 2: Đăng tin tuyển dụng, chọn hình thức Tiến Cử Nhân Tài và mức thưởng bạn muốn đặt tại bước chọn Dịch vụ cho các Chuyên gia
Bước 3: MegaCEO sẽ xét duyệt dịch vụ, tiến hành ký kết hợp đồng Tiến Cử Nhân Tài và cho hiển thị chiến dịch Tuyển dụng của bạn
Bước 4: Bạn Nhận ngay ứng viên Chuyên nghiệp được tiến cử từ các Chuyên gia của chúng tôi
Bước 5: Thanh toán Phí tiến Cử Nhân tài cho Chuyên gia khi bạn tuyển dụng thành công (50% khi ứng viên bắt đầu thử việc & 50% khi ứng viên kết thúc 60 ngày được bạn nhận làm việc tiếp) với mức phí mà bạn muốn chia sẻ.

MegaCEO Group
6/15 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
Tel: 024.32262768 
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com

--------------------------------------------------
MegaCEO