Hỗ trợ Tuyển dụng Online trọn gói
23/08/2017 2:23:03 CH

Bạn muốn sử dụng giải pháp Tuyển dụng Online nhưng luôn có Hồ sơ để phỏng vấn và được cam kết trúng tuyển, tại sao không?. Giải pháp duy nhất để sở hữu một kênh tuyển dụng online riêng và có ngay hồ sơ được hỗ trợ SEARCH & SELECT từ MegaCEO team để phỏng vấn kịp .  Hãy chọn gói phù hợp sau đây:


Đăng ký tài khoản Trial để Đăng tuyển dụng và Kết nối Ứng viên miễn phí!    

Uptalent Group
6/15 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
Tel: 024.3226 2768
Email: info@MegaCeo.com
Web: www.MegaCeo.com 

--------------------------------------------------
MegaCEO