Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Trưởng phòng Kinh doanh (Xuất nhập khẩu, $1500, L4438)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Ngân hàng/ Đầu tư,Truyền thông Quảng cáo,Bán hàng,Chuỗi cung ứng,Điều hành/ Quản trị,Xuất Nhập khẩu,Mua hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Accountant Manager | Trưởng Phòng Kế Toán (Sản Xuất, $1800, TN4440)
HRchannels.com
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1800$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Ngân hàng/ Đầu tư
Lưu việc làm| Các việc tương tự