Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

IT Manager | Trưởng Phòng IT (Sản Xuất, $900, NT4449)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự