Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

System Engineer (.Net, SQL Server/Oracle, N2, $1500, BH3970)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Senior PHP Developers - Innotech Tuyển dụng
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Scrum Master - Innotech Tuyển dụng
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sr Business Analyst - Innotech Tuyển dụng
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Bán hàng,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Senior Java Web Developer - Innotech Tuyển dụng
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

JAVA SOFTWARE ENGINEER
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

.NET SOFTWARE ENGINEER
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

SOFTWARE ENGINEER (JAVA, .NET, C++)
Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

SAP Operator (Manufacturing, N2, Attractive Salary, NT3911)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

PHP Developer ($1000, HV3918)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Senior Java Developer ($2000, HV3905)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

System Engineer | Kỹ Sư Hệ Thống (IT, $500, HV3878)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Project Engineer | Kỹ Sư Dự Án (IT, $900, HV3877)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Account Manager (IT, $1500, MT3876)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự