Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

NET Developer (Furniture, $1500, NT2853)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bình Dương
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT MANAGER (English Or Chinese)
Công ty TNHH Taisun Việt Nam
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên IT
Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Hardware Product Manager
Seldat Inc
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Software Developer
CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT Developer
CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

CREATIVE MANAGER
Metan Vietnam Co., Ltd
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Thuật Viên IT
Metan Vietnam Co., Ltd
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên IT (Event)
Metan Vietnam Co., Ltd
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Pre-Sales
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,CNTT - Phần cứng,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kinh Doanh (Account Manager)
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Sư Tư Vấn Hệ Thống An Ninh
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm,Dịch Vụ An Ninh
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Project Manager – Hạ Tầng CNTT
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Dự Án Hạ Tầng (Hệ Thống Cabling)
Công ty TNHH Netcab
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT Staff
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý IT
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Chăm sóc Sức khoẻ,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Hạ Tầng Kỹ Thuật
Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm,Cơ điện/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên IT
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu)
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kỹ Thuật
Công Ty TNHH Công Nghệ Song Phát
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12