Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Project Engineer | Kỹ Sư Dự Án (CCTV, $1500, NT5466)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,Cơ điện/ Kỹ thuật,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Network & Server Support (IT, $600, HV5483)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 600$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Fullstack Developer ( Software, $1500, HV5473)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

UX-UI Designer (IT, $1500, NT5472)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Bán hàng,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

CCTV Staff (Điện Tử, Lương Thỏa Thuận, HV5412)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Điện Tử/Tiếng Nhật, $650, LN5415)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 650$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Sư Cầu Nối (Java,Tiếng Nhật, $2000, BH5377)
HRchannels.com
Any location
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

System Engineer | Kỹ Sư Hệ Thống (IT, $900, HV5374)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 900$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Technical Support Manager (Hardware, $1500, NT5373)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT Database Staff | Nhân Viên IT (Điện Tử, $1000, HV5342)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Front End Developer | Lập Trình Viên Front End ( Game, $1000, HV5334)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Sư Cầu Nối (Java,Tiếng Nhật, $2000, BH5377)
HRchannels.com
(Select from below...)
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

System Engineer | Kỹ Sư Hệ Thống (IT, $900, HV5374)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 900$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Technical Support Manager (Hardware, $1500, NT5373)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự