Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

HR Supervisor (Hà Nội)
Công Ty Miniso Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Giám Đốc (Điều Phối Sản Xuất)
Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VIMAG KHU VỰC PHIÁ BẮC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag (Vimag Commodities)
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Kinh Doanh
Công ty TNHH Phương Anh
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Khu Vực/ Giám Đốc Vùng/ Giám Sát/ Trưởng Vùng Miền Bắc (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm Thủy Sản, MT2910)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Nông nghiệp,Truyền thông Quảng cáo,Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị,Hóa Chất/ Sinh Hóa
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Khu Vực/ Giám Đốc Vùng/ Giám Sát/ Trưởng Vùng Miền Trung (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm Thủy Sản, MT2908)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bình Định
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị,Hóa Chất/ Sinh Hóa,Tiếp thị/ Thương hiệu,Dược/CN Sinh học
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Factory Manager (Garments, Chinese nationality, $4500+, X2784)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 5000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Sản xuất,Mua hàng,Quản lý Chất lượng,Kho Vận,May mặc/ Dệt
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Manager of Legal and Public Affair (USD2000; H2542)
MegaCEO TienCuNhanTai
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Luật Sư/ Pháp lý
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà
Công Ty TNHH Okamura Việt Home
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Bất động sản
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Làm Việc Tại Bình Dương
Công Ty TNHH Okamura Việt Home
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Bất động sản
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Marketing Manager
Elite Fitness And Yoga Center
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Customer Service Supervisor (Hanoi)
Elite Fitness And Yoga Center
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Head Of Training & Development
Elite Fitness And Yoga Center
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Đào tạo/ Du học,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Assistant Member Service Manager - HCM
Elite Fitness And Yoga Center
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Giám Đốc (Điều Phối Sản Xuất)
Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Tuyển Gấp Giám Sát Kinh Doanh - Kênh Siêu Thị Tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần TARA
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Bán hàng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Security Supervisor (Fluent English)
Taekwang Vina Industrial
Đồng Nai
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Chứng khoán
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Dự Án
Công ty Cổ phần FECON
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Trưởng ban Đầu tư
Công ty Cổ phần FECON
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Ngân hàng/ Đầu tư,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám đốc kỹ thuật
Công ty Cổ phần FECON
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

123