Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Maint Manager - Elentec Tuyển dụng
Công ty TNHH Elentec Viet Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ điện/ Kỹ thuật,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Human Resource Manager - Elentec Tuyển dụng
Công ty TNHH Elentec Viet Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Kỹ Thuật Đúc - Elentec Tuyển dụng
Công ty TNHH Elentec Viet Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật,Cơ điện/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Khu Vực - Nhà Hàng Kem Dairy Queen
QSR Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Quản Lý Nhà Hàng
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng dự án
3T Group
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Tự động hoá,Nội thất,Điều hành/ Quản trị,Thiết kế
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Manager | Quản Lý Sản Xuất (Ô Tô, $1500, X3944)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản
QSR Việt Nam
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Quản Lý Nhà Hàng
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Khu Vực - Nhà Hàng Kem Dairy Queen
QSR Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
QSR Việt Nam
Nam Định
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
QSR Việt Nam
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Marketing Executive
QSR Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Control Leader | Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất (Cơ Khí, $600, HL3936)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Nhà Hàng Kem Swensen
QSR Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 300$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Ca Nhà Hàng-The Pizza Company
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 10000000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản lý Nhà Hàng Bia B Dubs
QSR Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 15000000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Ca Nhà Hàng The Pizza Company
QSR Việt Nam
Huế
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 7000000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kế Hoạch (Làm Việc Tại KCN Tân Phú Trung - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)
Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 400$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12