Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1648)
MegaCEO TienCuNhanTai
Vĩnh Phúc
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1647)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Dương
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1646)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà Nam
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1645)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1644)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1642)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng phát triển mặt bằng (Nhà hàng, $1500, CH1627)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng phát triển mặt bằng (Nhà hàng, $1500, CH1626)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Phát triển mặt bằng (Nhà hàng, $1500, CH1624)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1623)
MegaCEO TienCuNhanTai
Vĩnh Phúc
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Nội thất,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1622)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Dương
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Nội thất,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1621)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà Nam
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1620)
MegaCEO TienCuNhanTai
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Nội thất,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1619)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1618)
MegaCEO TienCuNhanTai
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Maintenance Group Leader (Automotive; $1200, CH1604)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Supply Chain Executive (Manufacturing, $600,CH1603)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 600$
Lĩnh vực: Chuỗi cung ứng,Điều hành/ Quản trị,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Account Director (Ads/Event, Attractive Salary, X3428)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 4000$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Dịch vụ Khách hàng,Thiết kế/ Nghệ thuật,Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu,Truyền thông/ Báo chí,Tư Vấn
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Planning Manager (Garments, $3500, HL3446)
HRchannels.com
Hưng Yên
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3500$
Lĩnh vực: Chuỗi cung ứng,Điều hành/ Quản trị,May mặc/ Dệt
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Kỹ Thuật (HVAC, 1200USD, L3455)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Bán hàng Kỹ thuật,Thiết kế/ Nghệ thuật,Nội thất,Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12