Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Financial Accounting Manager | Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán (Sản Xuất, $1500, TN5479)
HRchannels.com
Thái Bình
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Sản Xuất, $1500++, H5462)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Merchandising Coordinator | Quản Lý Đơn Hàng (Furniture, $1500, X5460)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Bán hàng,Điều hành/ Quản trị,Xuất Nhập khẩu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Warehouse Manager | Trưởng Phòng Kho Vận (Sản Xuất, $3000++, HL5439)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Sản xuất,Kho Vận,May mặc/ Dệt
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (FMCG, Attractive Salary, MT5431)
HRchannels.com
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Business Development Director | Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh ($4000, 5393)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 4000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Sáng Chế/ Phát minh ,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Manager | Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (May Mặc, $1500, X5390)
HRchannels.com
Hải Dương
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,May mặc/ Dệt
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Assistant General Manager| Trợ Lý Giám Đốc (F&B, $800, DT5222)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (F&B, Lương Thỏa Thuận, MT5220)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Director | Giám Đốc Sản Xuất (Điện Tử, $3500, X5360)
HRchannels.com
Bắc Ninh
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Rental Management (Shopping Mall, $900, DT5338)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 900$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Bất động sản
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Manager | Trưởng Phòng Sản Xuất (IATF 16949, $2000, X5331)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự