Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ
CÔNG TY AN CO-OPERATIVE
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Thiết kế/ Nghệ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kho - Đà Nẵng
CÔNG TY AN CO-OPERATIVE
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 150$
Lĩnh vực: Bán lẻ/ Phân phối,Kho Vận
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện, Hàn, Mộc)
CÔNG TY AN CO-OPERATIVE
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Lễ Tân
CÔNG TY AN CO-OPERATIVE
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Dịch vụ Khách hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

[Đà Nẵng] Trưởng Kinh Doanh Khu Vực (ASM)
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD CORPORATION)
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 650$
Lĩnh vực: Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Trưởng
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 650$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính
Lưu việc làm| Các việc tương tự

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (GRAPHIC DESIGNER)
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 400$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Thiết kế/ Nghệ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

NHÂN VIÊN MARKETING
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 300$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Công Trình, Vật Tư, Công Nợ
Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính
Lưu việc làm| Các việc tương tự

THÔNG DỊCH - PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS)
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Biên phiên dịch
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phụ Trách Khách Hàng Phân Phối IT
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DIGIWORLD CORPORATION)
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại
Viettronimex Đà Nẵng
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Thiết Kế
Viettronimex Đà Nẵng
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Marketing
Viettronimex Đà Nẵng
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu,Truyền thông/ Báo chí
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Marketing
Viettronimex Đà Nẵng
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu,Truyền thông/ Báo chí
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Kế Toán Ngân Hàng (Làm Việc Tại Đà Nẵng)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường (Làm Việc Tam Kỳ & Đà Nẵng)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12