Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Recruitment Manager | Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Dịch Vụ, $1300, LH4584)
HRchannels.com
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nội thất,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

DevOps Engineer
EVIZI LLC
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhóm Thanh Quyết Toán Công Trình (QS TEAM LEADER)
Alliance Construction & Trading Company
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Xây dựng,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Software/Firmware Engineer (C/C++, C#)
EVIZI LLC
Đà nẵng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự