Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng,Xuất Nhập khẩu,Tư Vấn,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Thư ký Tổng giám đốc/ Phiên dịch
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Biên phiên dịch
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân viên chứng từ hàng kho ngoại quan
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Xuất Nhập khẩu,Biên phiên dịch
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám đốc chuỗi nhà hàng
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản lý nhà hàng
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Tư Vấn Làm Đẹp
Công ty TNHH Deaura
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 350$
Lĩnh vực: Chăm sóc Sức khoẻ,Tư Vấn
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty TNHH Deaura
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Dịch vụ Khách hàng,Khác
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung - Hải Phòng
Times Cargo Logistic
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Việt kiều,Xuất Nhập khẩu,Vận chuyển/ Giao nhận
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu- Hải Phòng
Times Cargo Logistic
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Xuất Nhập khẩu,Vận chuyển/ Giao nhận
Lưu việc làm| Các việc tương tự