Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Trưởng Nhóm Đào Tạo (Sản Xuất, $1000, TP3972)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phiên Dịch Tiếng Hàn (Điện Tử, $900, NT3973)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Biên phiên dịch,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Quản Lý Nhà Hàng - QSR Tuyển Dụng
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Quản Lý Nhà Hàng
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Quản Lý Nhà Hàng
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Ca Nhà Hàng-The Pizza Company
QSR Việt Nam
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 10000000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

HR Manager | Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ($1500; LH2063)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh (Logistics, $700++, L3887)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự