Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Legal Team Leader | Trưởng Nhóm Phòng Pháp Chế (Sản Xuất, $750, N4803)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Luật Sư/ Pháp lý,Sản xuất,Tư Vấn
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Legal Supervisor | Giám Sát Phòng Pháp Chế (Sản Xuất, $1200, N4804)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Luật Sư/ Pháp lý,Sản xuất,Tư Vấn
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Warehouse Supervisor | Giám Sát Kho Vận (Automotive, $1000++, NN4849)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Xuất Nhập khẩu,Sản xuất,Vận chuyển/ Giao nhận
Lưu việc làm| Các việc tương tự