Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Software Developer ($1500, IS1692)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT Staff (Software, $1500, IS1679)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1644)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chief Accoutant (Manufacturing; $1000, SX1637)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chief Accoutant (Construction, $1300, CH1630)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng phát triển mặt bằng (Nhà hàng, $1500, CH1626)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Điều hành/ Quản trị,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1619)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Thi công ($1000, CH1612)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Xây dựng,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

HR Supervisor (Trading, $700, CH1667)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Accounting Staff (Manufacturing, $700, SX1606)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

QC Engineer (Manufacturing, $800, SX1605)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Maintenance Group Leader (Automotive; $1200, CH1604)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Executive (GT Channels, $800, S1655)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Supply Chain Executive (Manufacturing, $600,CH1603)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 600$
Lĩnh vực: Chuỗi cung ứng,Điều hành/ Quản trị,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Executive (HVAC, $800, CH1602)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Executive (Logistic, $800, CH1601)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Chuỗi cung ứng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ sư thiết kế (HVAC, $800, CH1596)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Manufacturing Part Leader (Electronics, $1500, N3335)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Assistant Manager (Manufacturing, $1400, LH3358)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1400$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự