Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

HR Manager | Trưởng Phòng Nhân Sự (Logistics, Lương Thỏa Thuận, LH5507)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Xuất Nhập khẩu,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

QC Manager | Trưởng Phòng Chất Lượng (Medical Devices, $2000, N5498)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Chăm sóc Sức khoẻ,Sản xuất,Quản lý Chất lượng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Commercial Sale Engineer | Kỹ Sư Bán Hàng (HVAC/VFR, $1200, MT5541)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Bán hàng Kỹ thuật,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Sư Công Đoạn ( Sản Xuất, 600$, HD5459)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 600$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Coordinator| Nhân Viên Điều Phối Sản Xuất ( $400, R5458)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 400$
Lĩnh vực: Tự động hoá,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Purchasing Manager | Trưởng Phòng Mua Hàng (Điện Tử, $2000, X5451)
HRchannels.com
Hải Phòng
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Sản xuất,Mua hàng,Kho Vận,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự