Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Factory Manager | Quản Lý Nhà Máy (May Mặc, $1500, X4810)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Sản xuất,Quản lý Chất lượng,May mặc/ Dệt
Lưu việc làm| Các việc tương tự

CRM Specialist (Software, Lương Thỏa Thuận, NT4838)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: CNTT - Phần cứng,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kỹ Sư Trạm Biến Áp (Tự động hóa, $900, NN4802)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 900$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Modern Trade Supervisor | Quản Lý Bán Hàng Kênh Siêu Thị (Dược Mỹ Phẩm, $1200++, MT4805)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Senior Category Manager | Quản Lý Ngành Hàng (Thực Phẩm, Lương Thỏa Thuận, HL4853)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng,Dịch vụ Khách hàng,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Senior Category Manager | Quản Lý Ngành Hàng (Thực Phẩm, Lương Thỏa Thuận, HL4853)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Bán hàng,Dịch vụ Khách hàng,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (N2, Điện Tử, $2000, BH4821)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Technology Chief |Trưởng Nhóm Công Nghệ Sản Xuất (Điện Tử, $1000, HL4822)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 900$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử,Khác
Lưu việc làm| Các việc tương tự

R&D Manager | Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển (Food Industry, $5000 , L4850)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 5000$
Lĩnh vực: Sản xuất,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Marketing Manager | Trưởng Phòng Marketing (Dược Phẩm, $3000, TN4824)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Chăm sóc Sức khoẻ,Tiếp thị/ Thương hiệu,Dược/CN Sinh học,Khác
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Purchasing Manager | Trưởng Phòng Mua Hàng (Mechanic, $1300, L4825)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Chuỗi cung ứng,Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Mua hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Maintenance Chief | Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Điện Tử, Tiếng Nhật N3, $1000, NN4826)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Maintenance Chief | Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Điện Tử, Tiếng Nhật N3, $1000, NN4826)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

R&D Team Leader | Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Phát Triển (Tiếng Nhật, Điện Tử, $1200, BH4819)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (FMCG, $2000, N4845)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự