Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (HVAC, $3000, MT5504)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Pre- Sales Engineer | Kỹ Sư tư vấn Bán Hàng (Máy In, $1200, MT5492)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Bán hàng Kỹ thuật,Sản xuất,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Site Manager | Chỉ Huy Trưởng (Xây Dựng, $1200, NT5510)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Software Development Director | Giám Đốc Phát Triển Phần Mềm (IT, $3000, NT5522)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3000$
Lĩnh vực: Sáng Chế/ Phát minh ,CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Support | Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Máy Móc, $1200, R5537)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Bán hàng,Dịch vụ Khách hàng,Cơ khí/ Kỹ thuật,Mua hàng,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Associate Manager (Food Ingredient, $1200 ++, MT5535)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Bán hàng,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Supervisor | Giám Sát Kinh Doanh (Comestics/GT channel, $1500, MT5456)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Bán hàng,Khác
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Admin | Trợ Lý Kinh Doanh (Sản Xuất, $500, R5453)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Bán hàng,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Business Development Executive (Expat/Logistics, $2500++, TN5443)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2500$
Lĩnh vực: Việt kiều,Xuất Nhập khẩu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Nội Thất/Tiếng Hàn, $2000, NT5440)
HRchannels.com
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Nội thất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên viên ISO
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA PETROL
TP.HCM
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Môi trường/Chất thải
Lưu việc làm| Các việc tương tự