Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

HR Supervisor (Hà Nội)
Công Ty Miniso Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

HR Manager (Hà Nội)
Công Ty Miniso Việt Nam
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VIMAG KHU VỰC PHIÁ BẮC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag (Vimag Commodities)
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,Điều hành/ Quản trị
Lưu việc làm| Các việc tương tự

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag (Vimag Commodities)
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty TNHH Phương Anh
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Luật Sư/ Pháp lý
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Trưởng
Công ty TNHH Phương Anh
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Hành chính/Văn phòng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Kinh Doanh
Công ty TNHH Phương Anh
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cầu Giấy
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 250$
Lĩnh vực: Bán hàng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
Công Ty Cpn Nội Bài
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 350$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Video & Animation Designer
Openasia Group
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Thiết kế/ Nghệ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Khu Vực/ Giám Đốc Vùng/ Giám Sát/ Trưởng Vùng Miền Bắc (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm Thủy Sản, MT2910)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Nông nghiệp,Truyền thông Quảng cáo,Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Điều hành/ Quản trị,Hóa Chất/ Sinh Hóa
Lưu việc làm| Các việc tương tự

3D Visualizer Team Leader
Esoftflow Co., Ltd
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 300$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Thiết kế
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách PR & Marketing
Công ty cổ phần nhân lực TMS
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Tiếp thị/ Thương hiệu,Truyền thông/ Báo chí,Bất động sản
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Đốc Ban Nguồn Vốn Hợp Tác
Công ty cổ phần nhân lực TMS
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Ngân hàng/ Đầu tư
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu,Truyền thông/ Báo chí
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu,Dược/CN Sinh học
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu,Dược/CN Sinh học
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Sale Tour
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Cạnh tranh$
Lĩnh vực: Bán hàng,Dịch vụ Khách hàng,Du lịch Khách sạn
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kho
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 300$
Lĩnh vực: Xuất Nhập khẩu,Dược/CN Sinh học,Vận chuyển/ Giao nhận
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Kho
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 400$
Lĩnh vực: Xuất Nhập khẩu,Dược/CN Sinh học,Vận chuyển/ Giao nhận
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12345678