Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Project Development Director | Giám Đốc Phát Triển Dự Án ($5000, LH5506)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 5000$
Lĩnh vực: Sáng Chế/ Phát minh ,Điều hành/ Quản trị,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Marketing Director | Giám Đốc Marketing ($3000, TN5505)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 3000$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh (Vật Liệu Xây Dựng, $1200, MT5500)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Deputy Sale Manager | Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Điện Tử, $1700, LH5499)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1700$
Lĩnh vực: Bán hàng,Điều hành/ Quản trị,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng Phòng Thiết Kế (Nội Thất, $1200, NT5497)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Thiết kế/ Nghệ thuật,Nội thất,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Production Manager | Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Nhựa, $1500, X5495)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Hóa Chất/ Sinh Hóa,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Field Service Engineer | Kỹ Thuật Viên Sửa chữa/bảo dưỡng (Máy Móc, $650, HD5511)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 650$
Lĩnh vực: Dịch vụ Khách hàng,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Tổng Hợp (Sản Xuất/Thương Mại, $450, DT5536)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 450$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Tổng Hợp (Sản Xuất/Thương Mại, $450, DT5536)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 450$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Thiết Kế (Kỹ Thuật Sản Xuất/Tiếng Nhật, $700, BH5531)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Thiết Kế (Kỹ Thuật Sản Xuất/Tiếng Nhật, $700, BH5531)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Máy Móc/Tiếng Nhật, $750, LN5530)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị (Sản Xuất, $700, NN5533)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Điện Tử, $700, HD5534)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Cơ điện/ Kỹ thuật,Sản xuất,Viễn thông/ Điện tử
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm (Điện Tử, $700, HD5532)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): Thoả thuận$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Import & Export Staff | Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Thiết Bị Văn Phòng, $750, R5529)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Xuất Nhập khẩu,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Leader | Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Thép, $800, MT5523)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Marketing Manager | Trưởng Phòng Marketing (Giáo Dục, 1700USD, Y5474)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 600$
Lĩnh vực: Truyền thông Quảng cáo,Đào tạo/ Du học,Tiếp thị/ Thương hiệu
Lưu việc làm| Các việc tương tự

QA Manager | Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Sản Xuất, $1500, N5475)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 750$
Lĩnh vực: Cơ khí/ Kỹ thuật,Sản xuất,Quản lý Chất lượng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Leader | Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Khí Công Nghiệp, $800, MT5447)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12