Từ khóa
 
Ngành nghề
Quốc gia  
Nơi làm việc
Tìm việc
Tìm thêm

Front-end Dev ( Angular, Typescript, Html/css, $2000, IS1706)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Front-End Developer (Html, CSS, $1200, CH1684)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Back-End Developer (Node.js, Nosql, Linux, $2000, IS1688)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 2000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Software Test Engineer ($1300, IS1698)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Android Developers ($1200, IS1691)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

.NET Developer ($1200, IS1690)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Lập Trình Viên PHP ($1000, IS1689)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Java Developer/Programmer for Customer Service ($1500, IS1681)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Java Developer/Programmer for Customer Service ($1500, IS1681)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

IT Staff (Software, $1200, IS1676)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: CNTT - Phần mềm
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Recruitment Manager (Trading; $1000, CH1642)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chief Accoutant (Manufacturing; $1000, SX1635)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1000$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Sản xuất
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Chief Accoutant (Construction, $1300, CH1628)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1300$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Phát triển mặt bằng (Nhà hàng, $1500, CH1624)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Điều hành/ Quản trị,Dịch vụ Nhà hàng,Thực phẩm/ Ăn uống
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Trưởng phòng Dự án (Xây dựng, $1500, CH1617)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Xây dựng
Lưu việc làm| Các việc tương tự

HR Supervisor (Trading, $700, CH1665)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 700$
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng,Nguồn Nhân lực
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Executive (MT Channel, $800, S1658)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Sales Executive (GT Channels, $800, S1652)
MegaCEO TienCuNhanTai
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 800$
Lĩnh vực: Bán hàng,Bán hàng Kỹ thuật,Bán lẻ/ Phân phối
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Giám Sát Kỹ Thuật (HVAC, 1200USD, L3455)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1200$
Lĩnh vực: Kiến trúc/ Thiết kế,Bán hàng Kỹ thuật,Thiết kế/ Nghệ thuật,Nội thất,Điều hành/ Quản trị,Cơ khí/ Kỹ thuật
Lưu việc làm| Các việc tương tự

Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1500, C3312)
HRchannels.com
Hà nội
Loại hình công việc:Toàn thời gian|Mức Lương($): 1500$
Lĩnh vực: Kế toán/ Tài Chính,Ngân hàng/ Đầu tư
Lưu việc làm| Các việc tương tự

12