Nguyễn Văn Chung
sales manager  | phát triển khách hàng phụ liệu may mặc
Hà nội  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
Sản xuất
May mặc/ Dệt
  Interesting in  
Điều hành/ Quản trị
  Total Years Experience   5
  Highest Qualification   Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  University/ Organization   State University of Managment
  Connections   1  
  Public URL   http://megaceo.com/chungnguyen  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng