What's Interesting:
 |
 |


Kết nối
Introduction
  Master in  
Hành chính/Văn phòng
  Interesting in  
Kế toán/ Tài Chính
Hành chính/Văn phòng
Tự động hoá
  Total Years Experience  
  Highest Qualification  
  University/ Organization  
  Connections    
  Public URL    
  Master Voted  
 
  Groups Jointing  
  Mô tả công việc Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
10/07/2018 12:01:03 CH
  Mô tả công việc Trợ Lý Tổng Giám Đốc
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 0
Lĩnh vực: Hành chính/Văn phòng
10/07/2018 12:08:11 CH
  Tài liệu thuyết trình: Công thức Quản lý Con người Thành công cho Doanh nghiệp Dành cho sinh viên Quản trị Nguồn lực
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
10/07/2018 1:45:58 CH
  Bí mật Tuyển và Dụng nhân tài cho các Doanh nghiệp Việt Nam
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 2
Lĩnh vực: Nguồn Nhân lực
10/07/2018 1:47:30 CH
  Mô tả công việc các vị trí Giám đốc (Download)
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Tuyển dụng
12/07/2018 4:35:58 CH
  Mô tả công việc các vị trí Nhân viên (Download)
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 1
Discussion: 1
Lĩnh vực: Tuyển dụng
12/07/2018 4:38:58 CH
  Mô tả công việc các vị trí Trưởng phòn (Download)
Chủ nhóm: MegaCEO  
Member: 2
Discussion: 1
Lĩnh vực: Tuyển dụng
12/07/2018 4:39:45 CH
  TƯ VẤN TẠO CV CHUYÊN NGHIỆP MIỄN PHÍ (DOWNLOAD)
Chủ nhóm: HRchannels.com  
Member: 8
Discussion: 6
Lĩnh vực: Tuyển dụng
17/07/2018 10:16:31 SA
 
      This member is not register login  
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng