NGUYEN HOAI NAM
CEO  | GOLDSUN Packaging
Hà nội  | Việt Nam


Kết nối
Introduction Master in Executive Management
  Master in  
Điều hành/ Quản trị
  Interesting in  
Điều hành/ Quản trị
  Total Years Experience   25
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   RMIT University
  Public URL   http://megaceo.com/nhnam  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng