Nghiem Phu Hung
CEO  | Son Ha Saigon Corp
TP.HCM  | Việt Nam


Kết nối
Introduction Master in Business Strategy
  Master in  
Bán hàng
Điều hành/ Quản trị
  Interesting in  
Bán hàng
Điều hành/ Quản trị
  Total Years Experience   20
  Highest Qualification   Thạc sỹ
  University/ Organization   Kaiserslautern University
  Public URL   http://megaceo.com/nphung  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng