Tran Thanh Tung
Area Sales Manager  | DKSH Viet Nam
Cần Thơ  | Việt Nam


Kết nối
Introduction A young and dynamic manager in Mekong Delta.
  Master in  
Bán hàng
  Interesting in  
Nông nghiệp
Bán hàng
Bán hàng Kỹ thuật
Tiếp thị/ Thương hiệu
Bán lẻ/ Phân phối
  Total Years Experience   13
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   Đại học Cần Thơ
  Connections   4  
  Public URL   http://megaceo.com/tranthanhtung  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng