Phạm Thế Hùng
Senior Sales Manager  | Posco Vietnam Processing Center Co.,ltd
Đồng Nai  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
  Interesting in  
  Total Years Experience   0
  Highest Qualification  
  University/ Organization  
  Public URL   http://megaceo.com/hungpt1  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng