Nguyễn Phương Đông
Sales Manager  |
Khánh Hoà  | Việt Nam


Kết nối
Introduction - 10 years of sales experience in FMCG. - Knowledge: Sales, Trade Marketing, Media, Brand Management, UK Market, Financial
  Master in  
Bán hàng
  Interesting in  
Bán hàng
Dịch vụ Khách hàng
Điều hành/ Quản trị
Tiếp thị/ Thương hiệu
Bán lẻ/ Phân phối
Thực phẩm/ Ăn uống
  Total Years Experience   10
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   Khác
  Connections   8  
  Public URL   http://megaceo.com/phuongdong29k12  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng