NGUYEN TIN
Sales Manager  | Ly Bao Minh Company
Đà nẵng  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
Cơ điện/ Kỹ thuật
  Interesting in  
Bán hàng Kỹ thuật
  Total Years Experience   20
  Highest Qualification   Kỹ sư
  University/ Organization   ĐH Bach Khoa Đa nang
  Public URL   http://megaceo.com/NguyenTin  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng