Luyến Phạm
Sales Manager  | Vietnam Star Coffee
Đồng Nai  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
Hành chính/Văn phòng
Bán hàng
Chuỗi cung ứng
Điều hành/ Quản trị
Xuất Nhập khẩu
Mua hàng
  Interesting in  
Hành chính/Văn phòng
Nông nghiệp
Bán hàng
Dịch vụ Khách hàng
Chuỗi cung ứng
Điều hành/ Quản trị
Xuất Nhập khẩu
Mua hàng
  Total Years Experience   10
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   Đại học Mở Hà Nội
  Connections   13  
  Public URL   http://megaceo.com/Collin  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng