Hoang Nhu Van
Regional Sales Manager  | Kirin Interfood
Ho Chi Minh City  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
Bán hàng
Bán lẻ/ Phân phối
Thực phẩm/ Ăn uống
  Interesting in  
Bán hàng
Thực phẩm/ Ăn uống
  Total Years Experience   13
  Highest Qualification   Cử nhân
  University/ Organization   Đại học Kinh Tế
  Public URL   http://megaceo.com/minhhoang072  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng