Hồ Diệp Anh Khoa
Regional Sales Manager  | Hafele Vietnam
TP.HCM  | Việt Nam


Kết nối
Introduction
  Master in  
Bán hàng
Bán hàng Kỹ thuật
Nội thất
  Interesting in  
Bán hàng
Bán hàng Kỹ thuật
Nội thất
Điều hành/ Quản trị
  Total Years Experience   10
  Highest Qualification   Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  University/ Organization   Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
  Public URL   http://megaceo.com/anhkhoaho  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng