Duong Dang Khoa
Sales Manager  | Nam Viet Real Estate
TP.HCM  | Việt Nam


Kết nối
Introduction Working experience : From 1996-2016 - Sale staff 9 years - Sales Supervisor 3 years - Senior Sales Supervisor 3 years - Brand Manager 3 years - Marketing Manager 2 years
  Master in  
Bán hàng
  Interesting in  
Tiếp thị/ Thương hiệu
  Total Years Experience   20
  Highest Qualification   Cao đẳng
  University/ Organization   Đại học Đồng Nai
  Connections   1  
  Public URL   http://megaceo.com/KhoaDuongDang  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng