Đặng Hoàng Vũ
Sales Manager  | NITC
TP.HCM  | Việt Nam


Kết nối
Introduction Thích làm những công việc kinh doanh về giải pháp, dự án
  Master in  
Tự động hoá
Bán hàng
Bán hàng Kỹ thuật
Dịch vụ Khách hàng
Cơ khí/ Kỹ thuật
CNTT - Phần cứng
CNTT - Phần mềm
Cơ điện/ Kỹ thuật
Viễn thông/ Điện tử
  Interesting in  
Tự động hoá
Bán hàng
Bán hàng Kỹ thuật
Dịch vụ Khách hàng
Điều hành/ Quản trị
Cơ khí/ Kỹ thuật
CNTT - Phần cứng
CNTT - Phần mềm
Cơ điện/ Kỹ thuật
Viễn thông/ Điện tử
  Total Years Experience   17
  Highest Qualification   Kỹ sư
  University/ Organization   Đại học Bách khoa TPHCM
  Public URL   http://megaceo.com/andydang  
  Master Voted   0 người bình chọn
 
  Groups Jointing  
 
       
Kinh Nghiệm Làm Việc 
Bài Viết Đã Đăng